Vi stöttar framtidens innovationer

Nya innovationer är utgångspunkten för att vår vision om ett samhälle utan fossila råvaror ska bli verklighet. Paper Province är ett bollplank som kan användas för att få stöd i innovationsprocessen, men även för att få finansiell hjälp.

Varje år bistår vi med finansiella medel för att framhäva innovationer i Värmland med omnejd. Tack vare Vinnväxt och andra medfinansiärer kan vi tillsammans stötta den värmländska skogsnäringen.

Finansiellt stöd

Hur får du pengar till just ditt projekt? För att ta del av Paper Province bidrag krävs bland annat att minst två företag står bakom din ansökan. Din idé måste också ha potential att kommersialiseras och nå en marknad. Hur beslutsprocessen ser ut och vilka som är inblandade beror på vilket belopp du begär.

Genom vårt stora kontaktnät kan vi även föra dig samman med fler aktörer som kan bistå med finansiering så väl som stöd inom innovationsutveckling.

Möjligheter till finansiering 2023

Finansieringsmöjligheterna för 2023 är stängda.

 

De utvärderar din idé

Innovationsrådet

Rådet sammanträder fyra till sex gånger per år och har i uppgift att utvärdera potentialen på inlämnade idéer. Vid utvärderingen beslutar de vilka projekt som är värda att satsa resurser på.
Image