Stödet du behöver

Vårt kontaktnät är stort. Utöver hundratalet medlemsföretag har vi många samarbetspartners, såväl nationellt som internationellt. Genom nätverket kan vi erbjuda ett unikt stöd för innovationer i form av rådgivning och tjänsteutveckling.

Ett av Paper Province uppdrag är att ge stöd till gröna innovationer. Det gör vi på flera vis. Bland annat genom att koppla ihop innovatörer, entreprenörer och företag med rätt kontakter som kan ge stöd och snabba på innovationsprocessen.

För att optimera stödet, oavsett om det handlar om rådgivning, tjänste- eller produktutveckling, erbjuder vi en dörröppnare till industrin genom vårt erbjudande Industry Entry Support. Det är konstruerat för att snabba på innovationsutvecklingen. Oavsett om du en idé som du vill utforska vidare eller om du har en produkt du vill skala upp, kan du få stöd. Vi förser dig med en personlig guide som fungerar som dörröppnaren till industrin och den kunskap du behöver.

Utöver det erbjuder vi tjänsteutveckling. Just nu kan vi till exempel hjälpa värmländska företag som påverkats negativt av coronapandemin kostnadsfri affärs- och tjänsteutveckling.

Image