Personlig guide till marknad och industri

Få en dörröppnare till industrin genom vårt unika erbjudande Industry Entry support som snabbt sätter bollar i rullning. Genom rätt kontakter som förser dig med rätt resurser blir det både enklare och snabbare att gå från ett steg till ett annat.

Som del i erbjudandet ges du en personlig guide vars mål är att ta start-ups och innovationsföretag kopplade till skoglig bioekonomi framåt. Industry Enty Support ger dig alltså tillgång till kunskap och kontakter som öppnar dörrar för ditt företag eller innovation. Via flera etablerade kontaktnät kan vi hjälpa dig att få kontakt med kommuner, företag, forskare, inkubatorer, finansiärer, branschnätverk och potentiella kunder. Kontaktnäten sträcker sig långt utanför Skandinaviens gränser.

Våra partners jobbar nära såväl stora och globala koncerner som små och medelstora företag. Exempelvis maskinleverantörer, pappers- och massabruk, transportbolag, kemiföretag, energibolag, byggföretag, sågverk, skogsägare, bioplasttillverkare och konsulter med spetskunskap inom olika områden.

Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med mer än 30 olika testbäddar för att utveckla morgondagens biobaserade produkter och tjänster. Vi samarbetar med flera lärosäten med forskning inom det bioekonomiska området, exempelvis Karlstads universitet och Brobygrafiska. Vi förmedlar också kontakt till finansiärer i och experter som kan hjälpa dig att skriva en ansökan.

Oavsett vilket behov du och ditt företag har för att komma vidare inom den bioekonomiska omställningen tycker vi att resan ska börja hos oss. Så ta kontakt med någon av våra innovationsrådgivare så kan vi kika på vad vi kan göra för just dig.

Image