Bioexpress – snabbfilen till marknaden

Känns steget från idé till affär stort och krångligt att ta? Det behöver det inte vara. Bioexpress kan vara en trygg och effektiv väg in på marknaden.

Processen innebär att Paper Province kopplar ihop drivna innovatörer med duktiga entreprenörer som tar innovationen närmare marknaden. Bioexpress pågår under en begränsad period, vanligtvis några månader.

Till sin hjälp har entreprenörerna en kunnig nyckelperson från rätt bransch samt innovationsrådgivare från Paper Province och innovationsstödsystemet. Det innebär snabb tillgång till goda råd, rätt kontakter och lämplig marknad.

Inget företag startas under en Bioexpress. Tiden används till att testa innovationens attraktionskraft på marknaden och hitta ett samarbete som passar alla parter. Prospektet startas upp, bemannas, kopplas ihop med rätt industri, verifieras och söker finansiering. Om allt klaffar kan det vara läge att starta en affärsverksamhet, men det sker i så fall efter Bioexpress-perioden.

Vem passar det?

Innovatörer: Bioexpress passar företag eller personer som har en innovation inom skoglig bioekonomi. Du som söker behöver vara motiverad att introducera din innovation på marknaden på ett effektivt sätt. Du måste också vara öppen för nya idéer, gilla att samarbeta med andra och vara engagerad i att marknadsföra din idé, samtidigt som du måste vara öppen för att släppa in drivna personer i ditt team.

Entreprenörer: Du som vill och kan driva bolag och kan få nya idéer att flyga är rätt sorts entreprenör för Bioexpress. Det är också viktigt att vara engagerad, självgående och samarbetsvillig. Rätt driv väger tyngre än erfarenhet. Varje entreprenörsteam i Bioexpress brukar bestå av minst två personer. Om ni i teamet finner varandra under Bioexpress kan ni välja att starta bolag efter processen, om inte har ni fått värdefull kunskap om hur man får ett företag att lyfta, snabbt!

Hör av dig

Alla case är olika och därför börjar varje Bioexpress med ett förutsättningslöst samtal lett av Paper Province. Kontakta oss så tar vi tillsammans reda på om Bioexpress är rätt väg för dig. Din idé behandlas med sekretess under hela processen och vi tar inga steg ut på marknaden utan ditt fulla godkännande.

 

Image

Gunnar Hellerström

Project Manager

+46 (0)705 -15 55 59
+46 54 -24 04 66
g.hellerstrom@paperprovince.com