Innehållsrikt algseminarium på KCCC

Nu närmar sig avstampet för det treåriga algprojektet. Erfarenheterna från mikroalgodlingen i Bäckhammar ska summeras och presenteras tillsammans med examensarbeten på området samt andra algodlares erfarenheter av odlingar på andra håll runt om i landet. Den 26 nov blir en innehålls- och lärorikdag på Karlstad CCC. 
Algodlingen vid Bäckhammars bruk har nu varit igång i tre år och det är dags att summera erfarenheterna. Därför arrangerar vi, tillsammans med övriga aktörer, en seminariedag den 26 november. Förutom rapporter från odlingen i Bäckhammar kommer inbjudna talare att berätta om sina egna odlingar och projekt.
Bland dagens talare finns Chatrine Legrand från Linnaeus University som kommer att berätta om projektet Algoland, vars syfte är att utveckla nya möjligheter för återvinnings genom mikroalger. Mahmoud Farag, från AstaReal AB, kommer bland annat att ge en presentationen av den unika och mycket avancerade teknik som används av Astareal AB för att producera världens renaste astaxantin från mikroalger.

Sofie Allert, vd på Swedish Algae Factory, kommer att belysa hur kiselalger med fördel kan odlas i yt- och energieffektiva biofilmsbaserade algodlingssystem samt hur algernas kiselskal kan skapa ekonomiskt värde som möjliggör en ekonomisk hållbar produktion av basprodukter som foder, bränsle och gödningsmedel från algernas organiska biomassa.
Vill du veta mer om dagens program och talarna som kommer att delta. Kika då in på denna sida om algseminariet. Här kan du även anmäla dig till seminariet.