Industriernas slam blir till växtnäring 

Genom att använda restprodukter från industrin har forskare vid Karlstads universitet skapat en typ av växtnäring som både är bra för klimatet och för den cirkulära ekonomin.

– På det här sättet sluter vi kretsloppet. Näringen återförs till skogen igen där materialen kommer ifrån från början, säger Maria Sandberg, docent vid Karlstads universitet.

Hela kedjan av aktörer  finns representerade i projektet.

Genom att upparbeta slam från Stora Enso Skoghalls vattenrening till biokol och berika det med biobränsleaska och kväve från Karlstads kommuns reningsverk, har forskare vid Karlstads universitet skapat ett effektivt gödningsmedel åt gran- och tallplantor.

– Biokol absorberar näringsämnen som kan användas av plantorna. Samtidigt minskar urlakningen av näringsämnen till sjöar och vattendrag, där det orsakar övergödning.

Samarbete mellan många aktörer

Sedan 2018 har forskare från Karlstads universitet drivit projektet NärSkog i samarbete med Stora Enso, Paper Province, Karlstads kommun, Econova, Mellanskog, Skogsstyrelsen och Umeå universitet. 

– Det som också är unikt är den stora uppslutningen av aktörer. Hela kedjan finns representerade i projektet och det betyder enormt mycket.

Magnus Persson på Paper Province menar, även han att projektet är viktigt.

– Projektet är ett bra exempel på den nya cirkulära ekonomin som samhället ställer om till. I det här fallet återförs näringsämnen som ansamlas i industrin på ett smart sätt till skogen där de kom ifrån.

Flera vinster

Maria Sandberg, docent vid Karlstads universitet.

Projektet är nu inne på sitt sista år och årets odling av tall och granplantor ska snart utvärderas.

– Än så länge ser testerna bra ut och jag hoppas verkligen att det här kommer att kunna genomföras i stor skala, säger Maria Sandberg.

Målet med projektet är att ta reda på om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att upparbeta slam till biokol för att sedan berika det med aska och kväve till ett näringsmedel avsett för skog och plantor.

– Det är för tidigt att dra några slutsatser om årets odlingssäsong men jag tycker det ser ut att ge lovande resultat, säger Maria Sandberg.

Image

Magnus Persson

Project Manager


+46 (0) 703-42 79 41
magnus.persson@paperprovince.com