Industrierna som samarbetar för att skydda personalen

Personlig skyddsutrustning spelar en viktig roll för den som arbetar i industrin. Dels för att förebygga skador, dels för att skydda om olyckan är framme. Nu samverkar sex starka industrier i massa- och pappersbranschen för att ytterligare stärka arbetsmiljön för sin personal.

Personal inom industrin hör till den yrkesgrupp som är mest utsatt för arbetsplatsolyckor, tillsammans med lastbilschaufförer, byggarbetare, samt jord- och skogsbrukare. Det är därmed viktigt att jobba förebyggande för att säkerställa att personalen kommer hem från jobbet i samma skick som de kom dit.

För att skapa ännu säkrare arbetsplatser har sex industrier i Värmland och Dalsland bildat ett säkerhetsnätverk. Nätverket koordineras av Paper Province och medverkande industrier är Stora Enso Skoghalls Bruk, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvöns Bruk, Rottneros, Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors och Nordic Paper.

– Vi tycker att man kan och bör samverka inom arbetsmiljö och säkerhet, det finns ingen konkurrens i det. Om vi inom nätverket är synkade kring säkerheten vinner vi alla på det, säger Helena Davidsson som är säkerhetschef på Skoghalls Bruk.

Anderas Moberg, chef för hälsa, säkerhet och miljö inom Valmet Skandinavien, uppskattar samarbetet med bruken gällande personlig skyddsutrustning. Foto: Valmet

Gemensam standard för skyddsutrustning

Tillsammans diskuterar företagen harmonisering av minimikrav för personlig skyddsutrustning. Det ska vara en hög lägstanivå med tydliga krav på skyddsglasögon, varselkläder, skyddshjälm och skyddsskor för alla som visas på bruken. Med tydliga tillägg beroende på vilken typ av jobb som utförs.

– I nätverket diskuterade vi hur vi skulle kunna underlätta för dem som jobbar på flera olika bruk. Att få samsyn kring skyddsutrustning hamnade högt på agendan. Just nu gör vi en kartläggning över vilka regler vi har, för att sedan enas om en gemensam minimumstandard, säger Andreas Moberg, som är chef för hälsa, säkerhet och miljö inom Valmet Skandinavien.

Valmet är en av de leverantörer som ofta utför arbeten på Skoghalls Bruk, men också hos andra aktörer i nätverket.

Att nätverket lägger fokus på skyddsutrustning beror på att det finns stora säkerhetsvinster att vinna.

– Visst kan det verka som det är mycket regler ibland, men det är grundat i omtanke om både anställda och entreprenörer, säger Helena Davidsson.

Skadorna minskade till noll

Stora Enso har sett direkt effekt av att prioritera arbetet med skyddsutrustning. När Skoghalls Bruk 2016 införde krav på skyddsglasögon gick antalet ögonskador för första gången ner till noll året därpå.

En annan tydlig regel är att alla som vistas på bruket ska bära varselkläder. Det ökar tryggheten för de som rör sig mellan produktionslokalerna och uppskattas av förare som kör tunga fordon på fabriksområdet varje dag.

För att lyckas hålla alla säkra och rätt utrustade finns också tydliga och synliga regler i olika kanaler såsom app, intranät, skyltar och informationsskärmar. Personal och inhyrda uppmuntras dessutom att påminna varandra när brister upptäcks, samt att hylla den som gör rätt.

Höjer varandra

Men regler betyder ingenting om de inte efterlevs. Därför lägger nätverket också stor vikt vid att jobba förebyggande med rutiner och beteenden samt skapa god säkerhetskultur. Här ser både Andreas Moberg och Helena Davidsson successiv förbättring år för år, där personalen visar ett större intresse kring skyddsutrustning och tar allt större ansvar för att göra rätt.

– Vi bygger samsyn och stöttar varandra i det här inom nätverket, för det räcker inte att bara ha en hög miniminivå för säkerhet internt. Har vi samma grundläge minskar risken för missförstånd och i förlängningen sker färre olyckor, säger Andreas Moberg.

– Hela tiden återkommer vi till att det måste vara lätt att göra rätt. Reglerna ska vara tydliga och skyddsutrustningen ska finnas nära till hands och vara lätt att komma ihåg. På så vis kan alla bidra till att alla kommer hem säkert varje dag, oavsett arbetsgivare, säger Helena Davidsson.

Mer om arbetsmiljö och säkerhet på jobbet

I samband med FN:s världsdag för säkerhet och hälsa på jobbet 28 april uppmärksammar Paper Province ämnet i en artikelserie. Artiklarna har tagits fram inom ramarna för arbetet med säkerhetsnätverket som drivs i samverkan mellan sju industriaktörer i Värmland och Dalsland. Läs också:

Säkerhetsnätverk samlar lokala aktörer inom massa- och pappersindustrin >

“Man känner sig trygg med att alla som är här inne har testat negativt” >

”Det är viktigt att våga prata om den psykosociala arbetsmiljön” >

Allas ansvar är nyckeln till en bra arbetsmiljö >

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig och teamledare

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com