Industriell symbios i fokus för nytt projekt hos Paper Province

Föreställ dig ett samhälle där vi delar på resurserna för att minimera den negativa miljöpåverkan. Inte bara på ett privat plan, utan också inom industrin. Det kan bli verklighet genom BIS, Baltic Industrial Symbiosis. En satsning på industriell samverkan som drivs av bland andra Paper Province. Projektet fick grönt ljus den 20 september då finansieringen beviljades.

Östersjöprogrammet, Interreg Baltic Sea Region, har beviljat projektet Baltic Industrial Symbiosis. Ett gränsöverskridande samarbete för att bidra till bättre resurshushållande inom industrin. Från Sverige deltar Paper Province tillsammans med Tillväxtverket och Linköpings universitet. Projektet leds av Dansk SymbioseCenter och totalt deltar 18 olika aktörer från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen och Tyskland. Projektets totala omslutning är på 2,3 miljoner euro och sträcker sig över två och ett halvt år.

– En regional kraftsamling av den här kalibern är inget som hör till vardagen, så vi är jättenöjda. Det finns stora möjligheter i Östersjöregionens restflöden, bland annat inom energi, avfall och restprodukter. Det är en stor outnyttjad potential som vi med gemensamma krafter ska se till kommer till bättre nytta. Grundtanken är att något som en industri ser som avfall, kan vara en resurs för en annan, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare hos Paper Province och delaktig i projektet.

Ger liv åt nya, hållbara affärsidéer
Paper Province roll är att bidra med sitt nätverk inom skoglig bioekonomi, expertkunskaper och rådgivning. Syftet med projektet är att skapa en plattform för nätverkande och matchmaking mellan olika aktörer i Östersjöområdet. Projektet kommer att stötta och inspirera nya symbiosprojekt genom att erbjuda verktyg och driva pilotprojekt. Det byggs också upp en unik kapacitet och kunskapsbas kring industriell symbios. Målet är att ge liv åt nya affärsidéer, som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbara.

– För Paper Province är projektet en möjlighet att tillsammans med andra aktörer i Östersjöregionen utveckla konceptet industriell symbios, säger Paul Nemes, vice VD på Paper Province. Vi ska sprida kunskaperna och möjligheterna som projektet innebär, och gemensamt utveckla nya kostnads- och resurseffektiva lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Om Östersjöprogrammet
Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Det övergripande målet är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.

Image

Magnus Persson

Project Manager


+46 (0) 703-42 79 41
magnus.persson@paperprovince.com