Indiskt företag söker partner inom avloppsrening

Ett indiskt företag söker företag med innovativ avloppsreningsteknologi, som kan garantera noll utsläpp i avloppsvattnet från pappers- och massaindustrin.  Företaget utvecklar för närvarande ett avloppsreningsverk som ska klara 2 miljoner liter per dag i norra Indien. Företaget söker industripartners för joint ventures, tekniskt samarbete eller kommersiellt avtal med teknisk assistans.
Kontakta Louise Larsson om du vill ha en introduktion