iHubs: Bioekonomi växer som svenskt styrkeområde

Ett stridsrop som hörts inom området bioekonomi är att allt som går att tillverka med olja kan tillverkas av skogsråvara. Nu ska Sverige ställa om till att klara klimatmålen och skapa gröna jobb. Det skriver iHubs i sin nyhet om bioekonomi som svenskt styrkeområde.

Sverige laddar om för en ny Bioekonomiriksdag, denna gång i Göteborg, 23 -23 oktober 2019. Det blir den tredje i ordningen och är en satsning för att få fler att gå från ord till handling för att klara klimatmålen.

Att bioekonomi är ett starkt svenskt styrkeområde märks inte minst bland iHubs Swedens nyheter. iHubs Sweden, som är en samverkansplattform för bland annat Vinnväxt-initiativ, har uppmärksammat många framsteg som görs inom bioekonomin i en lång rad artiklar. Flera av de Vinnväxt-initiativ som Vinnova stöttar med tio-årig finansiering grundar sig också på bioekonomi.

Snabb utveckling

Den svenska bioekonomin utvecklas snabbt just nu. Branschen står inför en rad utmaningar som behöver gemensamma lösningar och med Bioekonomiriksdagen skapas en unik plattform för att ta tillvara den potential som finns.

– Nyckeln till att klara klimatmålen och samtidigt skapa gröna jobb och sköna exportinkomster är bioekonomi. På bioekonomiriksdagen ska vi tillsammans gå från vackra ord till imponerande handling, säger Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores och moderator för den tredje upplagan av Bioekonomiriksdagen.

Många nyheter om bioekonomi

iHubs Sweden har gett en mängd exempel på den omställning som svensk industri just nu går igenom, inte minst riktat mot bioekonomi. Här är några exempel:

Unikt samarbete för startups i skogsindustrin
Tillsammans utgör Sting Bioeconomy och Paper Province en unik innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi och målet är att attrahera innovatörer både nationellt och internationellt.

Pappersklänning: Klädd i 100 procent svenskt papper
Papper som tillverkats av svensk skogsråvara blir till textilier och kläder. Ett unikt projekt som visar på möjligheterna till återvinning och ett cirkulärt flöde.

Läs fler nyheter om bioekonomi på iHubs Sweden.

Mer om Bioekonomiriksdagen

Den välbesökta Bioekonomiriksdagen har tidigare hållits i Örnsköldsvik 2017 och i Karlstad 2018. 2019 arrangeras den i Göteborg av Johanneberg Science Park, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, Västra Götalandsregionen och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Text: Mikael Hansson, iHubs