Utlysning för nyskapande projekt

Missa inte Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovations utlysning för nyskapande projekt. Idéer som väsentligt bidrar till övergången till en biobaserad ekonomi kan beviljas stöd med upp till 500 000 kronor.

“Hypotesprövningar steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk”. Så lyder rubriken på utlysningen som är öppen för avläsning till den 5 mars (men det går att söka även senare i år).

Tekniskt eller kommersiellt nyskapande

För att ha möjlighet att få finansiering beviljad ska ditt projekt vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Antingen ska idén vara tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential eller kommersiellt nyskapande med tydligt kundfokus och potential att snabbt nå marknaden.

Utvärdera idén under ett halvår

Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Här kan företag under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering.

Utlysningen vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster.

Läs mer här >