Hur får vi mer guld ur den gröna skogen?

Rubrikfrågan var en av utmaningarna som ett gäng ingenjörer klurade över på en workshop, en så kallad tänktank, under gårdagen. Sverige är fullt av möjligheter och ingenjörerna är bra på att se dem. Det var anledningen till att Sveriges ingenjörer bjöd in yrkesgruppen för att tänka nytt och hitta tekniska lösningar på regionala angelägenheter – för Karlstads del handlade det om skogen.

Förbundet Sveriges ingenjörer har turnerat landet runt i 20 regioner under en tvåårsperiod. Karlstad var sista anhalt i satsningen som kallas Idélandet Sverige.

– Nu ska vi dra slutsatserna av det här och lyfta det till nästa nivå. Vi sätter idékrafterna i centrum, säger Peter Larsson, politisk chef på Sveriges ingenjörer.

18 ingenjörer och ingenjörsstudenter samlades på CCC för att tillsammans hitta på lösningar på en frågeställning som satts på pränt av Paper Province. Ingenjörerna hade dagen på sig att tänka fritt kring:

Hur kan nya tekniska lösningar bidra till minskade skador i skog och mark vid fällning av träd och transporter ut ur skogen?

Hur kan nya tekniska lösningar bidra till smartare produktion och mer guld ur den gröna skogen?

Roliga och smarta idéer presenerades inför en fullsatt publik i en sal i CCC under kvällen.

– Det var en jätterolig dag. Man fick intressanta och nya infallsvinklar på problemet. Det är viktigt att våga plocka in andra som inte är verksamma direkt i skogsbruket och som kan säga ”kan vi inte göra på det här sättet istället”. Man tar med sig erfarenheter från andra fält och branscher. Det är superbra, säger Peter Larsson.

En idé handlade om hur man ska få allmänheten att närma sig skogen. Jordbruket har ju sina kosläpp.

– Ingenjörerna tänkte att vi kan ha något liknande när det gäller avverkningsdagar. Det kommer att driva på teknikutvecklingen, säger Peter Larsson.

En annan idé handlade om en multifabrik som innebär att skotaren bara behöver åka en sväng in i skogen.

Efter ingenjörernas presentationer deltog Paper Province konsult Melinda From i en paneldebatt tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Per Samuel Nisser och Jan Erik Odhe, adjukt på Karlstads universitet. Publiken fick en inblick i vad Paper Province och akademien gör och hur kommunen agerar när det gäller de här frågorna.

Under kvällen höll även klimatexperten Martin Hedberg en föreläsning om hur klimatet förändras på grund av utsläppen av växthusgaser och vilken effekt det får på bland annat skogen.

Melinda From från Paper Province deltog i en paneldebatt tillsammans med Per Samuel Nisser och Jan Erik Odhe.