Höststopp på Stora Ensos 100-åring

Över tusen entreprenörer och hundratals av Stora Ensos egna medarbetare ska under den kommande veckan underhålla, rengöra, besikta och bygga om Skoghalls Bruk på det årliga höststoppet. Totalt utförs runt 4500 arbeten under den dryga veckan som stoppet pågår.

– Det är viktigt att vi tar hand om vår vitala 100-åring så att bruket lever kvar i minst 100 år till, säger Mikael Forseryd som är projektledare för stoppet.

Stora Enso kommer att göra några ombyggnader, på bland annat kartongmaskin 8, men mest handlar arbetet under stoppet om underhåll av fabriken.

Det kommer att pågå många arbeten parallellt så det krävs en detaljerad planering för att allt ska bli rätt och hinnas med i tid.

– Med många människor på plats samtidigt ställs ökade krav på säkerheten. Därför har vi utbildat alla externa entreprenörsfirmor om våra lokala säkerhetsrutiner.  Vårt mål är självklart noll olyckor, säger Anders Mjöberg, chef för underhållsavdelningen.

Fabriken stängs ner under helgen 18-19 november och då kan det uppstå luktstörningar. Uppstart av produktionen planeras 25-26 november.