Höjdpunkter från konferensen People and Networks Matter – Enabling Sustainable Bioeconomy Transition

Konferensen People and networks matter – enabling sustainable bioeconomy transition, som arrangerades av Karlstads universitet 27-28 mars, utgjorde en arena för att nätverka, utbyta kunskap  och skapa riktlinjer.

Nordregios Karen Refsgaard, forskningsdirektör, konstaterade att lokala nätverk med olika intressenter spelar en viktig roll när det gäller organiseringen av arbetet för att utveckla en hållbar bioekonomi.

– Lokala och regionala nätverk behövs för att kunna ta tillvara kunskap och intressen. Det handlar inte bara om vad vi har, utan hur vi använder våra resurser. Målet för konferensen är bland annat att arbeta med inspel till internationella, nationella och regionala ramverk.

Om markkonflikter, drivkrafter och innovation

Konferensen innehöll såväl gemensamma presentationer som workshoppar med teman som konkurrens och konflikter om markanvändning, ledning och styrning av bioekonomi, innovativa nätverk som drivkrafter i en grön omställning och bioekonomi ur ett nordiskt perspektiv. Och ett särskilt pass ägnades åt Värmland som en region där samarbete i nätverk och kluster ger avtryck i regionala strategier, forskning samt utvecklingsarbete i industrier och företag.

– Omställningen till en hållbar bioekonomi är helt nödvändig. Den ställer oss minst sagt inför utmaningar, men ger oss också möjligheter. Att samla och utbyta kunskap, bygga nätverk och samarbeten är en förutsättning för att vi ska lyckas, säger Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare för CRS.

Konferensen arrangerades av Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, tillsammans med flera tunga aktörer: Nordregio, SNS- Nordic Forest Research, NKJ – Nordic Agri Research, Luke – Natural Resources Institute i Finland, Nibio- Norska institutet för bioekonomi, UiO:Tik – Centre for Technology, Innovation and Culture vid universitetet i Oslo, Paper Province, Region Värmland samt Ingoskog – Innovation for green transition in the forest med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg Sverige-Norge.

Maria Hollander, Paper Province, och Anders Olsson, Region Värmland, besökte konferensen. Foto: Christina Knowles