Hjälpmedel som skapar attraktiva arbetsplatser

I början av maj träffade Attraktionskraft Värmland ett 30-tal ledare från konsultjätten Afry. Under besöket på Karlstadskontoret gavs en snabbkurs i hur den digitala kunskapsbanken schyst.se kan användas för att skapa en attraktiv arbetsplats — ett erbjudande som nu blir tillgängligt för fler företag och organisationer.

— Schyst.se har tagits fram för att sänka tröskeln och hjälpa verksamheter att få in jämställdhet och inkludering i sitt dagliga arbete, säger Emma Jakobsson, projektledare på Compare och delprojektledare i Attraktionskraft Värmland.

Tillsammans med Elin Appel, projektledare på Paper Province, besökte hon Afry för att presentera sidan och guida ett 30-tal i ledarpositioner genom en normspaning.

— Ledarna fick inte bara inspiration eller nya perspektiv inom ämnet, de engagerades också i en enkel workshop kring normer som fick dem att reflektera över hur tugget går i fikarummet. Det är en av alla enkla övningar som finns tillgängliga kostnadsfritt på schyst.se, säger Emma Jakobsson.

Bli en schyst arbetsplats

Kompetensbrist är något som många företag upplever. Extra svårt kan det vara att finna kompetens som stannar kvar. Ett sätt att kompetenssäkra sig är genom att skapa en trivsam och attraktiv arbetsplats. Det kräver att klimatet är inkluderande och jämställt. Men vad innebär det och får man till det?

— Det kräver ett medvetet och långsiktigt arbete men det behöver inte vara svårt eller tidskrävande. En bra start är att göra en normspaning på arbetsplatsen. Hur beter vi oss i fikarummet, hur pratar vi med varandra, vilka olikheter finns bland medarbetarna? Medvetenhet är en bra start. För de som redan kommit längre i tankarna kan man lyfta blicken externt. Vilka signaler sänder vi ut? Säger Emma.

För att underlätta arbetet har Region Värmland, Compare, Paper Province och IUC/Stål & Verkstad utvecklat hjälpmedel i form av övningar och nyttig information på schyst.se.

Kostnadsfria genomgångar

­— Det faktum att Afrys ledningsgrupp bjöd in oss för att göra ett gästspel under ett av sina möten för att berätta om schyst.se är en stark signal på att de tycker jämställdhet och trivsel på arbetsplatsen är viktiga frågor. Det blev många bra diskussioner och förhoppningsvis har det väckt tankar som de med schyst.se kan jobba vidare med, säger Elin Appel, projektledare på Paper Province.

Möjligheten att få ett besök av schyst-gänget är öppen för alla.

— Vi kan göra ett kortare inhopp vid ett möte som hos Afry, ge en längre introduktion eller genomföra övningar med din arbetsgrupp. Vi är flexibla. Målet är att underlätta det för andra att använda webben för att stärka företaget och därigenom Värmlands attraktionskraft, säger Emma Jakobsson.

Boka ett kostnadsfritt besök

Vill du få en genomgång av schyst.se och dess verktyg? Då kan du kontakta Emma eller Elin:

Emma Jakobsson: 073 026 24 01, emma.jakobsson@compare.se

Elin Appel: 072 556 66 97. elin.appel@paperprovince.com

Besök schyst.se

Attraktionskraft Värmland är en fyraårig satsning för att stärka den framtida kompetensförsörjningen. Projektet drivs av Region Värmland tillsammans med Paper Province, Compare och IUC/Stål & Verkstad. Läs mer här: https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/utveckling-tillvaxt/regional-utveckling/kompetensforsorjning/attraktionskraft-varmland