Helt förnyelsebar pappersmugg utan plastbeläggning

Stora Enso lanserar pappersmuggar tillverkade av helt förnybara material. De produceras utan den traditionella plastbeläggningen, som få tänker på att vätskekartong oftast har. Istället är de utvecklade så att fibrerna kan återanvändas helt i en återvinningsprocess.

Stora Enso lanserar Cupforma Natura Solo™ by Stora Enso, en förnybar kartong för pappersmuggar. Det innovativa materialet lämpar sig för såväl muggar för varma och kalla drycker som för glassförpackningar.

– Vi ser ett stort behov av miljövänliga lösningar inom dagens livsmedelsförpackningar. Konsumenterna efterfrågar bekvämlighet men på ett hållbart sätt. Återvinning halverar en pappersmuggs miljöavtryck och hela värdekedjan gynnas av innovationer inom förnybara material. Cupforma Natura Solo är ytterligare ett led i Stora Ensos arbete för att minska plastanvändningen och styra förändringen mot effektivare återvinning av on-the-go-förpackningar, säger Hannu Kasurinen, SVP chef för Liquid Packaging and Carton Board, Consumer Board division i ett pressmeddelande.