Handlingsplan för det digitala Värmland växer fram

Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska regioner för att stödja en digital utveckling. Nu har den andra av tre workshoppar genomförts och en handlingsplan har börjat ta form. Ett 50-tal deltagare från företag, offentlig sektor och organisationer var med och identifierade behov och tog fram idéer för vad som behövs för att ta Värmland ett steg vidare på digitaliseringsresan.

Digital workshop om digitalisering. Per Myhrén, Paper Province, guidar i skapandet av en “roadmap” för Värmland. Foto: Karlstads universitet.

I slutet av januari genomfördes den första workshopen med ett 40-tal deltagare. Då formades visionen om Värmland som en attraktiv och hållbar region där alla är en del av det digitala samhället. Nyckelbegrepp är en flexibel infrastruktur, kompetens, livskvalitet och att både verka lokalt och växa globalt.

Knappt två månader senare var det dags för en ny workshop och nu med fokus på mål, vägval och konkret handling. Vilka ska de konkreta målen vara och vad behöver vi göra för att nå dit?

Från samverkan till samhandling

Magnus Bårdén, vd för klustret Compare och satsningen Digital Well Arena, inledde workshopen med att återge några av Compares satsningar sedan coronapandemin tog fart för ett år sedan.

– I mars 2020, när samhället stängde ned, fokuserade vi på att göra extra insatser för regionens företag. Ett exempel är innovationssupporten, resultatet hittills är att där över 70 företag har fått stöd och tolv företag har etablerat samarbete med universitetet. Tio nya tjänster har lanserats på marknaden och ytterligare tolv är på väg med nya prototyper. Vi har utvecklat nya tjänster som innovationsforum och experttimmar och start-up stöd för nya företag. Dessutom har vi etablerat en accelerator för de bästa företagen. Det finns en stor kraft i att samarbeta och att gå från samverkan till “samhandling”. Att våga satsa, testa nya lösningar och att göra saker tillsammans. Och många gånger handlar det om helt andra saker än teknik.

Gruppdiskussioner med olika teman

Sandra Sundbäck, vd på Paper Province. Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto

Under workshopen diskuterade olika grupper digitalisering på teman: Kunskap och kompetens, nätverk och samarbeten samt teknologi. Idéerna som kom fram handlade bland annat om konkreta utbildningsbehov, att samla alla goda exempel och aktiviteter som pågår inom digitalisering, förbättra infrastrukturen samt kontinuerlig kompetensutveckling.

– I vår gruppdiskussion, på temat kunskap och kompetens, diskuterade vi nätverkandets betydelse för den digitala förflyttningen. Och vi lyfte särskilt vikten av samverkan mellan olika aktörer på olika plan. För att samarbeta på bästa sätt behöver vi bygga digital nätverksförmåga hos såväl individer, företag som offentlighet. Som kluster har Paper Province en viktig roll att vara möjliggörare och brobyggare mellan de olika aktörerna och se till att vi tillsammans blickar såväl inåt som utåt för att få med olika perspektiv på de utmaningar och möjligheter vi står inför, säger Sandra Sundbäck som är vd på Paper Province.

Nästa steg: mål och handlingsplan

– Nu fortsätter vi med idéerna från workshopen och kompletterar med enkäter och fokusgrupper för att vidareutveckla såväl konkreta mål som handlingsplan, säger Éamonn McCallion, projektledare vid Karlstads universitet.

Nästa Digiterri-workshop är i november med fokus på implementering och nästa steg.

EU-projektet Digiterri omfattar regionerna Värmland, Steiermark i Österrike och Grand Est i Frankrike. Inom projektet används RRI, Responsible Research Innovation, en metod social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling. I Värmland drivs projektet av Karlstads universitet, Paper Province och Region Värmland. Koordinator för hela projektet är Austrian Institute of Technology i Wien.

Digiterri i Värmland kuggar även i arbetet inom Smart specialisering och Värmlandsstrategin.

Läs mer om projektet på digiterri.eu

Image

Per Myhrén

Projektledare och medlemsansvarig

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com