Gruvöns produktionsanläggning stoppas för årligt underhåll

De två sista veckorna i april har BillerudKorsnäs Gruvöns bruk sitt årliga underhållsstopp. Över 4 000 åtgärder utförs för att säkerställa driften och säkerheten på bruket. 

Anläggningen på Gruvön stoppas under vecka 16 och 17 för bland annat inspektioner, rengöring, service, reparationer och inkoppling av ny utrustning. En ny pumpstation för fabriksvatten och en ombyggd indunstning kommer att tas i drift.

– Maskinerna på Gruvön är igång dygnet runt, året runt, vilket ställer stora krav på driftsäkerheten. För att säkerställa den och samtidigt modernisera produktionen är underhållsstoppet en förutsättning, säger Thomas Nilsson, underhållschef på Gruvöns produktionsanläggning.

Thomas Nilsson

Säkerheten har högsta prioritet under stoppet.

– Det är många personer på plats och många arbeten som ska utföras. Planering är A och O. Vi är väl förberedda för detta gigantiska lagarbete. Nu har vi två intensiva veckor framför oss, men samtidigt är det väldigt roligt.

För att alla arbeten ska hinnas med så kommer den ordinarie personalstyrkan på 850 personer att förstärkas med cirka 500 entreprenörer varje dag. Totalt har över 1 000 entreprenörer anlitats för att utföra arbeten under stoppet.