Grönt ljus för utbildning av 250 gymnasieingenjörer

Karlstads Teknikcenters utbildning av gymnasieingenjörer kommer att fortsätta i fyra år till. Skolverket har beviljat 29 miljoner kronor i statsbidrag för att utbilda och förse det värmländska näringslivet med cirka 250 gymnasieingenjörer fram till och med 2023.

Gymnasieingenjörsutbildningen innebär ett fjärde år på Teknikprogrammet. En tredjedel av utbildningen sker ute på företag. Vilket skapar goda kunskaper, kontakter och möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

Nu har utbildningen fått finansiering godkänd för de kommande fyra åren. Det innebär att viktig, framtida, kompetens och arbetskraft, fortsätter att utbildas.

Teknikprogrammet i Karlstad är det enda i Sverige som erbjuder samtliga fyra inriktningar: samhällsbyggande, informationsteknik, design och produktionsutveckling samt produktionsteknik.