Glädjande ekonomiskt tillskott för medlemsföretag

Det finns goda nyheter i tider av kris. I dagarna har tre av Paper Province medlemsföretag fått pengar från Vinnova för att utveckla sina verksamheter.

Vinnovas stöd ges till små och medelstora företag. Medlen ges i tidiga skeden när risken är hög och företagen ofta har svårt att få privat riskkapital.

Modvion tillverkar torn för klimatvänlig vindkraft.

Göteborgsbaserade Modvion får två miljoner för att vidareutveckla och verifiera montering för sina trätorn till vindkraft. Tidigare har både Varberg Energi och Rabbalshede Kraft inlett samarbeten med företaget.

– Det är givetvis mycket glädjande för oss att få det här stödet. Modulära Modviontorn i laminerat trä möjliggör kostnadseffektiv och klimatvänlig vindkraft i framtiden. Finansieringen bidrar till en effektiv resning och är avgörande för att vår produkt ska lyckas, säger Otto Lundman, vd på Modvion.

Framställer bioflygbränsle

Även karlstadföretaget Bioshare har inlett samarbete med energibolag, i deras fall är det Karlstads Energi som ingår i ett projekt för att utvinna bioflygbränsle ur kraftvärmepannor. Bioshare har fått drygt 400 000 kronor från Vinnova för att utveckla sitt analysverktyg.

– Vi ska utveckla ett avancerat verktyg för att bättre kunna simulera påverkan på de pannor och eldstäder vi konverterar till samproduktion, säger vd Christer Gustavsson.

Utvecklar hållbara förpackningar

Trycket för att hitta hållbara förpackningar har ökat enormt de senaste fem åren.

Hos UMV Coating Systems i Säffle finns en av världens mest avancerade maskiner för utveckling av fossilfria barriärer för förpackningar. Företaget har nu fått två miljoner och satsar lika mycket själva för att utveckla bestrykning av så kallad fibrillerad cellulosa, även kallad nanocellulosa.

– Fibrillerad cellulosa ger en mycket god syrgas- och fettäthet och är hållbar eftersom råvaran kommer från skogen. Den nya tekniken kommer att göra det möjligt att använda fibrillerad cellulosa i större utsträckning än vad som är möjligt med dagens teknik. Trycket för att hitta hållbara förpackningar har ökat enormt de senaste fem åren och det kommer inte att minska, säger Tom Larsson, försäljningschef på UMV.