Fyra nya styrelsemedlemmar

I går kallade Paper Province till årsstämma. På plats fans ett 30-tal personer för att ta del av året som varit och för att fatta beslut inför framtiden – bland annat i form av nya styrelsemedlemmar.

2018 var ett bra år för Paper Province. 1,3 miljoner i intäkter från medlemsföretagen och 21,4 miljoner från externa insatser så som Vinnova, EU, Region Värmland med fler.

– Medlemmarna är verkligen basen i det vi gör! Medlemmarna och avgiften gör att kommuner och regionen är med och stöttar, vilka i sin tur gör att Vinnova och de andra kommer med, sade Maria Hollander, vd Paper Province.

Under året arbetade Paper Province med många projekt, bland annat: Vinnväxt, Klimatsmart innovation, Hållbara Paper Province, Innostep, FFLAM, Stöd till innovatörer, TBR och LignoCity2.0.

Utökad region

I nuläget omfattar Paper Province region Värmland, norra Dalsland och Örebro län. Under stämman föreslogs det att de geografiska begränsningarna ska tas bort. Förslaget gillades, dock kommer en extra omröstning ske innan en ändring i stadgarna kan göras.

Ny styrelse

Under mötet fastställdes även den nya styrelsen som fick fyra nya medlemmar; Björn Johansson, Lennart Eberleh, Patrik Bångerius och Marie Morin. Samtidigt utsågs Ola Brundin till ny ordförande vilket gör att den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Ola Brundin  –  ÅF/Pöyry – ordförande
Anders Berglund  –  ÅF/Pöyry – suppleant
Anna Wilhelmsson  –  COWI – ordinarie
Anna Jonhed  –  Miller Graphics – ordinarie
Fredrik Björck  –  Kempulp – ordinarie
Anita Sjölander  –  Nordic Paper – ordinarie
Jenny Lahti Samuelsson  –  Valmet – suppleant
Björn Johansson  –  Moelven – ordinarie
Lennart Eberleh  –  Rottneros – ordinarie
Patrik Bångerius  –  Karlstad Universitet – ordinarie
Marie Morin  –  Stora Enso Skoghall – ordinarie

Märet Engström  –  Karlstad Kommun – Adjungerad
Johan Sterte  –  Karlstads universitet – Adjungerad

 

Dokument från årsstämman:

Dagordning-årsmöte-28-maj-2019

Motivering till förändring av stadgar

Stadgar för Paper Province 2019

Förslag till styrelse och valberedning

Årsredovising 2018

Revisionsberättelse 2018