Fullspäckad dag med fokus på mikroalger

I torsdags samlades ett 40-tal aktörer med intresse i alger på Karlstad CCC för att dela med sig av sina erfarenheter, låta sig inspireras och läras av varandra. Det var en lyckad, informativ och lärorik dag och ett perfekt avslut och summering av det treåriga algprojektet vid Nordic paper Bäckhammar som bland annat Paper Province deltagit i. 
För snart tre år sedan inleddes projektet Bäckhammars Algbruk. Målet har varit att på ett hållbart sätt lyckas producera algbiomassa med hjälp av outnyttjade resurser från bruket i Bäckhammar och utvinna olja för analys av användbarhet. Projektet lider mot sitt slut och för att presentera resultatet arrangerades ett algseminarium i torsdags. På plats fanns deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Totalt bjöds det på 16 presentationer där samtliga länders arbete med mikroalger lyftes.
– Det var en stor bredd på presentationerna, allt från innovatören som själv provar sig fram till forskare som under många år analyserat olika algers egenskaper för att hitta den optimala. Varför man odlar skiljer sig också. Anledningarna varierade från att rena vatten, för att få ett foder, ta fram kosttillskott eller för att ta fram en bra smörjolja. En annan stor skillnad var mängden algbiomassa som producerades, allt från något kilo till 10 000 ton per år, säger Magnus Persson, Innovationsrådgivare vid Paper Province samt arrangör av seminariet.
– Det var en väldigt lyckad dag. Innehållet var helt rätt för mig som ska börja doktorera i ett algprojekt. Jag har haft nytta av allt. För mig har det varit mitt i prick, sade Eva Pohl från Linéuniversitetet.
Även Eva Albers, docent på Chalmers, var nöjd:
– Det har varit många intressanta presentationer med en bra bredd. Det har varit kul att höra de senaste uppdateringarna från folk.
Alger trivs i Norden
Bland talarna fanns bland annat Niklas Strömberg, som arbetar med projektet Bäckhammars Algbruk och forskar vid SP, han betonade möjligheterna med odling av mikroalger i Norden.
– Norden är optimalt för algodling, även om vi inte har lika mycket solljus som vid ekvatorn har vi tillgång till den nödvändiga näringen för tillväxten, förklarade han.
Detta konstaterades under dagen av flera andra talare. Även fast soltimmarna är begränsade under stora delar av året och även fast temperaturen är låg får mikroalgerna den värme och det ljus de behöver för att man ska kunna odla största delen av året.
Syftet bakom de olika talarnas odling av alger varierade något. Några gör det ur forskningssynpunkt, andra ur ett kommersiellt syfte. En del framställer oljor, andra foder av olika slag. Möjligheterna med alger är stora. Något som många hade gemensamt var att de ville producera mikroalger där slutprodukten ger ett högt värde, det vill säga slutprodukter i form av läkemedel, kosmetika eller mat. Något annat som förenar dem är alla forskningstimmar bakom deras slutsatser kring val av alg och dess kapacitet.
Algindustrin är mycket ung i Sverige
Fredrika Gullfot, från SimrisAlg, hade som mål, när hon 2009 startade företaget, att bli den största i Sverige att kommersialisera en algodling. Något som hon lyckats bra med.
– Vi är ett av Sveriges hetaste nya företag, vi är med på 33-listan i Ny Teknik och Affärsvärlden, berättade hon.
Med tanke på att algindustrin i Sverige är inte mer än fem-sex år är det inte många som lyckats ta sig lika långt på marknaden som Simris som i år släppte sina första kundprodukter. Företagets fokus för kommersialiseringen ligger på marin omega-3. En marknad som bedöms ha en årlig tillväxt på 8-23 procent eller tolv procent om man ser på det globalt.
Under dagen fick deltagarna även lyssna på presentationer från bland annat AstraReal, Alltech Norge, Swedish Algae Factory, SLU, JAMK University of Applied Science och Trelleborgs kommun.
– Vilka bra föredrag! Det var kul att få en helhetsbild av vad som pågår i Norden inom algområdet och spännande att höra om de nya företag som växer fram. Vi hoppas också att alla kontakter som knöts under dagen kommer att leda till nya spännande investeringar ute hos företag och kommuner, säger Magnus Persson.

Algseminariet-9-webb Algseminariet-8-webb Algseminariet-7-webb Algseminariet-5-webb Algseminariet1-webb Algseminariet 10 webb Algseminariet-11-webb