Fridh & Hell’s bygger framtiden med trä

Fridh & Hell’s Bygg i Bengtsfors gillar att tänka nytt, stort och klimatsmart. Just nu förbereder sig byggfirman för att skapa banbrytande boenden i Dalsland och Stockholm, och blir samtidigt medlemmar i Paper Province.

Fridh & Hell’s Bygg AB är något av en uppstickare i byggbranschen. Med en stor portion mod och nyfikenhet bygger de helst nyskapande byggnader av trä med fokus på miljön. Bland annat har de byggt en förskola och innovativa energisnåla villor i Dalsland, helt i trä.

– Tillsammans med duktiga samarbetspartners ska vi också skapa en ny lägenhetsdesign som minimerar miljöpåverkan i utvecklingen, under bygget och efter inflyttning. De boende får en hög standard med lågt klimatavtryck tack vare smarta lösningar. Exempelvis blir vissa boendeytor gemensamma, säger företagets delägare Jonas Fred Hell.

Det nya boendekonceptet ska bland annat byggas i centrala Åmål under 2021. Men även i Barkarbystaden i Stockholm med start 2022.

Foto från en KL-trävilla i Bengtfors som Fridh & Hell’s byggt – där  det ljusa KL-trämaterialet syns i hela bostaden.

Visar vägen med KL-trä

Bygg- och fastighetsbranschen står för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv, enligt Naturvårdsverket. Fridh & Hell’s vill bevisa att det inte behöver vara så. Det går att skapa klimatnytta och lönsamhet på samma gång.

De specialiserar sig på miljövänliga material som närproducerat KL-trä, det vill säga korslimmat trä – ett förnybart material som passar bra för att bygga stort, kostnadseffektivt och hållbart. Det går snabbt att bygga med och tack vare den lätta vikten minskar behovet av tunga transporter.

– KL-trä har på fem år lyckats slå sig in på marknaden på ett sätt som tog betongbranschen 60 år att göra. Utvecklingen går i en rasande fart och efterfrågan på trä som byggmaterial är enorm, säger Jonas.

Samtidigt poängterar han att det finns plats för betong och stål även i framtiden. Det handlar inte om att något ska bort, utan att öka mängden förnybara material och använda varje material där det gör mest nytta.

Växer så det knakar

Idag har Fridh & Hell’s 28 anställda, men de ska växa sig dubbelt så stora inom några år, med extra fokus på tjänstesidan. Där ingår att digitalisera byggprocessen hela vägen från planering till bygge. Bland annat genom laserscanning av byggnader och VR-teknik där beställaren kan uppleva sitt bostadshus långt innan första spadtaget. Det förhindrar fel, minimerar spill och spar monteringstid vid bygget.

Medlemskapet i Paper Province föll sig naturligt i och med Fridh & Hell’s ständiga driv efter innovation, utveckling och nya samarbeten. De är också med i Paper Province projekt Indbygg, som handlar om att främja industriellt träbyggande.

– Tillsammans med innovativa partners kan vi göra det svårt att tacka nej till trä som byggmaterial. Nu är vi nyfikna på hur de andra klustermedlemmarna kan samverka med oss. Som Wood Tube med sina pappersreglar samt sågverken, skogsägarna, konsulterna och inte minst akademin. Här finns ett nätverk för samarbete från rot till färdig produkt, säger Jonas.

En av Fridh & Hell’s klimatsmarta villor i Bengtsfors.

 

Image

Annica Åman

Communications Manager and Team Leader

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com