Fri tillgång till labbmiljö för att utveckla klimatsmarta produkter

I höst kommer ett helt nytt laboratorium att stå klart hos LignoCity i Bäckhammar. Labbmiljön som är under uppbyggnad kommer att erbjudas till små och medelstora företag som vill undersöka möjligheterna med lignin – ett mångsidigt trämaterial.

– Genom att erbjuda företag och innovatörer möjligheten att kostnadsfritt flytta in i labbet, som är avsett för ligninkemi, vill vi underlätta och hjälpa till i utvecklingen av nya gröna produkter. Vi har dessutom ett stort kontaktnät som kan vara med och stötta. Bland annat genom RISE som kan bistå med forskning och materialkunskap, Paper Province med kompetens och kontakter till bland annat industrigolv samt Närsam som kan hjälpa till kopplat till det lokala näringslivet, säger projektledaren Robert Gustavsson, på LignoCity.

LignoCity stöttas dessutom av Sting Bioeconomy och Region Värmland.

Det är helt klart en unik möjlighet för små och medelstora företag som vill utveckla ligninbaserade produkter.

Klart i höst

Laboratoriet är just nu under uppbyggnad.

– Vi vet inte exakt när, men någon gång i höst kommer labbet att stå klart. Då finns det möjlighet att komma hit och flytta in ett tag om man vill. Vi kan även erbjuda tillgång till lignin samt kontor- och mötesrum.

På plats i Bäckhammar, där testbädden LignoCity finns är materialtillgången stor. Anläggningen förses med det träbaserade materialet från det intilliggande pappers- och massabruket Nordic Paper.

Från bioplast till kryddor

I och med ligninets uppbyggnad är det mångfasetterat. Det kan till exempel användas för att ta fram bioplaster, kolfiber, kryddor, kosmetika, UV-skydd, brandskydd och asfalt.

– Användningsområdet är stort och vi vill hjälpa det att växa ytterligare och hitta vilka produkter som bäst görs av lignin. Vårt sätt att göra det på är genom att göra resurserna som krävs tillgängliga till potentiella produktutvecklare. Så vill ni undersöka möjligheterna är ni välkomna hit till LignoCity, säger Robert Gustavsson.

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com