Anna Wilhelmsson – från västkusten till värmländskt näringsliv

Anna Wilhelmsson har gått från fabriksgolvet till ledningsgruppen för industridivisionen, en bakgrund hon värderar högt i sin nuvarande roll som avdelningschef på COWI. “Det är väldigt användbart att känna till hur driften fungerar”, säger Anna i den tredje artikeln om Paper Province styrelse.

Anna Wilhelmsson läste kemiteknik på Chalmers i Göteborg och när det första jobbet som driftingenjör dök upp, hos kemikalieproducenten Perstorp i Stenungsund, blev hon kvar på västkusten.

Anna Wilhelmsson har arbetat på COWI i tolv år.

– Jag bodde i Göteborg och pendlade till Stenungsund. Efter ett tag flyttade jag till Skärhamn på Tjörn där jag bodde några år, säger hon.

Men i samband med familjebildning blev längtan hem till Värmland stor.

– Som den ingenjör jag är gjorde jag helt enkelt en plus- och minuslista. Här är skogen mer lättillgänglig och jag värderar att ha nära till jobbet.

Från driftingenjör till gruppchef

Det visade sig att hon valde rätt. Anställningen hos arbetsgivaren COWI är nu inne på sitt tolfte år och har inneburit en intern karriär från processingenjör, senare gruppchef, till avdelningschef för Karlstadskontoret.

Vägen till ledningsgruppen för industridivisionen hos COWI gick via ett uppdrag som kvalitets- och miljösamordnare, då hon fick nyttig inblick i ledningsgruppens rutiner.

– Jag hade inga ambitioner att bli chef, det var något som kom på vägen, säger hon.

Anna fick erbjudandet om att bli avdelningschef för Karlstadskontoret, funderade och gjorde en plus- och minuslista igen. Utfallet blev positivt.

– Jag växte in i rollen eftersom jag gick dubbelt med dåvarande chefen till årsskiftet 2019.

Spännande projekt

COWI har varit medlem i Paper Province och suttit med i styrelsen sedan starten och Anna är styrelseledamot sedan 2015. Hon ser uppdraget som något inspirerande och intressant.

– Jag tycker att det finns spännande projekt som diskuteras i regionen och flera start-up företag har utvecklats via Paper Province. Att Paper Province är en ekonomisk förening som ska göra nollresultat skiljer sig mot min ordinarie verksamhet på COWI och kräver ett annat tankesätt. För mig är det också väldigt intressant och givande att träffa representanter från olika företag i regionen och utbyta tankar och idéer.

COWI – en internationell aktör

COWI är ett internationellt teknikkonsultföretag med cirka 7 200 medarbetare, varav cirka 1 100 medarbetare i Sverige. Företaget tillhandahåller kvalificerade teknik- och expertkonsulttjänster inom industri och energi, samhällsbyggnad, byggnad och fastighet, vatten och miljö samt projektledning.

Karlstadskontoret har sedan 1998 arbetat mot bland annat skogsindustrin med uppdrag inom process- och anläggningsdesign av massa- och pappersbruk. Exempel på kunder inom skogsindustrin är Valmet, Stora Enso, BillerudKorsnäs, Rottneros och Andritz.