Från kluster inom massa och papper till nav för skoglig innovation – nu tar Paper Province nästa steg

Paper Province har gått från att vara ett kluster för lokala företag inom massa och papper till att bli ett världsledande nav för skoglig innovation. De senaste åren har arbetet tagit fart på riktigt, och drömmen om att bygga ett Hollywood, eller Silicon Valley, fast för skoglig bioekonomi, har blivit sann. Nu går klustret in i en ny era och ställer in kompassen för att ta skogen till nästa nivå.

– Inom Paper Province är företag, akademi och det offentliga nära varandra och samverkar för att skapa innovation, lönsamhet och hållbarhet av förnybara råvaror från skogen. Det är avgörande, säger Sandra Sundbäck.

Hon är vd för Paper Province och klev in i rollen mitt i pandemin, med uppdraget att leda näringlivsklustret in i framtiden. Visionen har de senaste tio åren varit att bygga en kompetensod för skoglig bioekonomi och till mångt och mycket är den nådd.

– Att Paper Province blivit en världsledande och bubblande utvecklinghubb är resultatet av stark samverkan. 2013 fick vi extra muskler i det arbetet. Då blev Paper Province Vinnväxt-vinnare och med det kom en tioåring finansiering på nästan 300 miljoner från Vinnova. Satsningen har starkt bidragit till byggandet av det vi är i dag, säger Sandra.

Rikt på skog och idérika människor

Att Vinnova satsat på Värmland grundar sig bland annat i att förutsättningarna är goda. Regionen är rik på skog, som idérika människor under hundratals år lärt sig använda för att bygga både stark ekonomi och hållbar utveckling. Här finns världsledande företag och expertis inom papper och massa, förpackningar, nischade underleverantörer och kunskap om cirkulära reströmmar. Pusselbitar som är en del i att driva den gröna omställningen.

Finansieringen från Vinnväxt upphör 2023 och Paper Province håller på att ta ut riktningen för hur arbetet ska bedrivas och finansieras framåt. Som en del i detta lanseras en ny vision, som godkändes på Paper Province årsmöte 24 maj. Visionen “Vi tar samhället in i framtiden med hjälp av skogen” ska hjälpa Paper Province intressenter att ta skogens många möjligheter till nästa nivå. Nästa steg blir att formulera en strategi med fokusområden som ser till att de många gemensamma musklerna används på bästa sätt och fortsätter putta skogsbranschen åt rätt håll inom hållbar utveckling.

– Vinnväxt har gett stora möjligheter att testa nya sätt och kraftsamla och det är de senaste åren vi sett störst effekt. Ett par år in i Vinnväxt hade initiativet bidragit till skapandet av ett fåtal nya produkter, prototyper och företagsetableringar. Sedan dess har vi sett en explosionsartad utveckling där dessa resultat multiplicerats flera gånger om.

Ekosystem som utvecklas även framåt

Det ekosystem som skapats gör industrin och Värmland med omnejd till en attraktionspunkt för skoglig bioekonomi. Men arbetet upphör inte med Vinnväxt. Däremot fokuseras det.

– Från första början var vi sju medlemsföretag. I dag är vi nästan 130, bestående av allt från globala jättar till unga startupföretag. Vår unika styrka ligger i mixen, stor gemensam kompetens och att vi gör jobbet tillsammans. Alla är lika viktiga och vi hoppas att alla vill vara med på resan framåt när vi tar samhället in i framtiden med hjälp av skogen och all samlad kompetens, säger Sandra Sundbäck.

2013 vann Paper Province Vinnväxt, vilket gav extra muskler i bygganden av en kompetensnod för skoglig bioekonomi. Infografiken visar mätbara resultat av satsningen, men ringar sannolikt bara in en bråkdel av vad som åstadkommits nio år. Ringarna på vattnet som kommit av Vinnväxt och Paper Province närvaro i Värmland med omnejd är sannolikt betydligt större än så.

 

Image

Sandra Sundbäck

VD

+46 (0)70 259 95 62

sandra.sundback@paperprovince.com