Anläggning från CleanFlow ökar kapaciteten hos bruk i Spanien

CleanFlow i Forshaga är redo för leverans. Den här veckan lastas en filteranläggning på lastbilar för att fraktas till massabruket Ence i spanska Pontevedra. Anläggningen kommer göra det möjligt för bruket att öka kapaciteten.

Ence Energi är den största privata skogsförvaltaren i Spanien. Bruket Biofábrica de Ence ligger i nordvästra Spanien och producerar energi från främst eucalyptus.

– De har behov av att förbättra reningen och öka sin produktion. Vår anläggning ger dem möjlighet att köra med en högre kapacitet, säger Lennart Källén och fortsätter:

– Brukens flaskhals är ofta kapaciteten och när filteranläggningen inte räcker till för att rena luten platsbygger vi en modullösning. En vanlig filteranläggning kan vara tolv meter hög medan vår mikrofilteranläggning är mycket mindre och dessutom mer effektiv.

Ence är den första producenten i Spanien av förnybar energi från skogen.

Brukets njure

CleanFlow bygger mikrofilter av långa keramikstavar, där grönluten flyter genom ett tjugotal hål. Kvar finns bara en klar vätska fri från partiklar och föroreningar. Den renade vätskan, grönluten, går sedan tillbaka in i processen. Grönlutsfiltret kan beskrivas som sulfatmassabrukets njure.

En skinande ren anläggning, redo att ta sig an grönlutet från det spanska eukalyptusbruket.

– Orenat grönlut innehåller kolpartiklar och andra partiklar med föroreningar som kommer in med veden vid sulfatmassatillverkningen. Om inte föreningarna tas ut så kommer fabriken att gå tyngre och värsta fall korka igen med stopp i produktionen, säger Lennart Källén.

Tekniken innebär en energibesparing på fem till åtta miljoner per år för en normalstor fabrik.