Framtidsbilder för det digitala Värmland tar form

Några pratar om det, andra är på god väg och vissa ligger i framkant. Digitalisering i olika former är högaktuellt, inte minst nu under pandemin. Att arbeta medvetet med digitalisering är idag en nyckelfaktor – för konkurrenskraft inom industri och företag till samhällsservice och god livskvalitet.

Inom EU-projektet Digiterri samverkar Värmland med två andra europeiska regioner för att stödja en digital utveckling. Nu har den första av tre workshoppar genomförts och en vision för en värmländsk digitaliseringsstrategi börjar ta form.

Med inspiration från bland annat det franska företagsklustret Materalia och världsledande Uddeholm, diskuterade drygt 40 deltagare från olika branscher, företag och organisationer en vision för en utveckling av det digitala Värmland. Vilka är behoven? Vad behövs? Nyckelord som nätverk, öppenhet, kompetens, inkluderande och samverkan dök upp i flera av grupperna.

– Genom att samla representanter från olika verksamheter med olika erfarenheter och ställa frågor likt dessa kan vi tillsammans kartlägga våra behov och vägen fram för att fylla dem, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.

För många företag och organisationer är digitalisering avgörande för framtida överlevnad och utveckling. Inom utbildning, hälso-och sjukvård och i våra privatliv ökar digitaliseringen. Inte minst under pandemin har vi tagit rejäla kliv i övergången till virtuella möten, shopping på nätet samt jobb och studier på distans. Samtidigt är utmaningarna många, både vad gäller teknikutveckling och kompetens. Infrastrukturen behövs innan de smarta lösningarna kan komma på plats och hela organisationen behöver vara med på digitaliseringsresan.

Nätverk och samverkan ökar kunskapen

Vikten av att dela kunskap och erfarenhet var något som flera grupper lyfte. Ett konkret exempel som redan påbörjats är erfarenhetsutbytet mellan Volvo CE i Arvika och Uddeholm i Hagfors som ger inspiration och ny kunskap trots olika branscher. Digitalisering innebär en stor omställning för basindustrin, men nu börjar det ta fart på riktigt. En framgångsfaktor som framhölls under workshopen är att se till att få med alla i organisationen – från personalen på verkstadsgolvet till högsta ledningen.

– Den första workshopen lade en riktigt bra grund för kommande diskussioner. Tillsammans hoppas och tror jag att vi, genom projektet, kan bidra till att öka takten på den värmländska digitaliseringsresan, säger Sandra.

Nästa steg på resan är att sammanställa resultaten från gruppdiskussionerna för att vid nästa workshop i mars navigera vidare mot framtidens digitala Värmland.

EU-projektet Digiterri omfattar regionerna Värmland, Styria i Österrike och Grand Est i Frankrike. Inom projektet används RRI, Responsible Research Innovation, en metod social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling. I Värmland drivs projektet av Karlstads universitet, Paper Province och Region Värmland. Koordinator för hela projektet är Austrian Institute of Technology i Wien.

Läs mer om projektet på digiterri.eu