Framtidens pappersbatterier gör det möjligt att spåra paket

BillerudKorsnäs och forskare på Uppsala universitet samarbetar för att ta fram framtidens pappersbatterier. Med hjälp av dem skulle “smarta förpackningar” kunna göra det möjligt att spåra eller mäta temperatur på förpackningar genom hela transportkedjan.

BillerudKorsnäs och Uppsala universitet har tagit ett viktigt steg mot framtidens pappersbatterier. Tillsammans har de tagit grundforskning baserad på ren cellulosa av alger och utvecklat den till att fungera med fiber från BillerudKorsnäs, för att tillverka papper och förpackning.
– Det är inte ovanligt att forskare presenterar ny miljövänlig teknik. Det som är speciellt i det här fallet är modellen för samarbetet mellan BillerudKorsnäs och Uppsala universitet som resulterat i teknik anpassad för storskaliga produktionsprocesser, säger Lars Sandberg, project manager innovation på BillerudKorsnäs.

Smarta och uppkopplade förpackningar
Förhoppningen är att det i framtiden ska vara möjligt att spåra förpackningar med med hjälp av små pappersbatterier med sensorer. Detta öppnar även upp för möjligheten att utveckla både smarta och mer hållbara förpackningar. Smarta förpackningar skulle bland annat kunna mäta temperatur och position eller berätta vad som händer med en vara under transport. De skulle på ett ännu bättre sätt säkerställa att produkter håller och behåller kvalitet under logistikkedjan, vilket är centralt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer…