Framtidens företag på EU-event – tre av dem från Paper Province

Tolv europeiska företag samlades i Göteborg förra veckan för att delta i BioLinX Finance Academy. Sex av de tolv var svenska, varav tre med koppling till Paper Province – TechPep, Modvion och Drinor. ”Att hälften av de svenska bolagen har koppling till oss visar på styrkan i regionen. Det är svårt att starta innovationsföretag inom skogsindustri. Det krävs en kombination av industri- och affärskunnande – och det har vi här”, säger Erik Dahlén, konsult på Paper Province.

Efter en tidigare lyckad träff i Nederländerna kom BioLinX Finance Academy till Sverige, närmare bestämt till Chalmerska huset i Göteborg. Arrangemanget riktar sig till entreprenörer, investerare och experter på innovation, alla med intresse i övergången till en bioekonomi. Tolv lovande innovationsföretag blev inbjudna för att nätverka, få coachning och presentera sina affärsidéer för erfarna företagsledare och investerare.

Paper Province på plats

De tre företagen med koppling till Paper Province var:

Vårt medlemsföretag Drinor som tagit fram en teknologi som mekaniskt torkar flis. En innovation som dramatiskt minskar energiförbrukningen vid exempelvis pelletstillverkning och bedöms spela en nyckelroll i övergången till andra generationens biobränslen. De har nyligen sålt sin första anläggning till Rindi Älvdalen.

Modvion, även de medlemmar i Paper Province. Företaget utvecklar torn till vindkraftverk – i trä. Tornen kan vara över 150 meter höga, men tillverkas till 30 procents lägre kostnad än traditionella torn i stål och betong. De är dessutom återvinningsbara och enkla att transportera.

TechPep som kommersialiserar en innovation som kommer från Karlstads universitets avancerade pappersforskning – en teknik för enkel massövervakning av kylda transporter baserat på smart papper, en bransch som är under stark expansion.

Alla tre företagen är eller har varit med i Paper Province accelerationsverksamhet BioExpress.

De tolv innovatörsföretagen fick coachning av experter för att dagen efter presentera sin verksamhet för en internationell jury. Juryn valde ut två vinnare och Paper Province medlemsföretag Modvion var en av dem som korades.

Paper Provinceföretagen utmärkte sig även genom att utgöra hälften av de svenska företagen på plats.

– För att vara attraktiv för internationellt riskkapital räcker det inte med att tekniken är bra. Det gäller att företaget har en stark affärs- och produktionsmiljö som möjliggör försäljning och tillverkning i stor skala, säger Erik Dahlén.

Tunga industriaktörer

Parallellt med BioLinX Finance Academy pågick ett arrangemang med rubriken Till marknaden via skog och kemi. Även det riktade sig till människor som vill vara delaktiga i övergången till bioekonomi. Ämnen som togs upp handlade om förnybara produkter, som färg och förbrukningsvaror inom vården. Tunga industriaktörer som Valmet och Akzo Nobel deltog.

Bakom det två dagar långa arrangemanget står BioLinX tillsammans med bland andra RISE, Västsvenska Kemi- och materialklustret och Processum.

BioLinX är ett H2020-projekt med syfte att “pusha” bioekonomirelaterade projekt närmare en marknad med hjälp av coaching och nätverkande.