Fossilfria laminat i förpackningar snart verklighet

Paper Province deltar i ett spännande projekt med syfte att utveckla en testbädd för fossilfria laminat, det vill säga den skyddande barriär som finns i förpackningar närmast livsmedlet. ”Bort med den oljebaserade plasten och in med fossilfritt är vårt motto”, säger Peter Edberg, projektledare på Paper Province. 

Alla är nog överens om att fossilfria förpackningsmaterial är framtiden. Men trots det har förpackningar som exempelvis chipspåsar och mjölkförpackningar ett skyddande laminat närmast livsmedlet som är gjort av fossilt material – det vill säga plast.  

– Utan den här beläggningen går fettet igenom och mjölken håller kanske bara en dag, säger Peter Edberg.  

Glädjen var stor när beslutet från Vinnova kom i juni och visade att vi beviljats 400 000 kronor i planeringsbidrag för projektet Testbädd fossilfria laminat som ska drivas tillsammans med RISE Service Labs, Brobygrafiska och UMV Coating Systems.  

Det här är ett steg på vägen mot fossilfria laminat i förpackningar.  

Projektet är indelat i tre faser och det här är bara början.  

– Om allt går som det är tänkt kommer en projekterings- och realiseringsfas att följa och resultatet bli att det finns en färdig förpackning utan fossiler som vi vet fungerar och som kan börja användas i kommersiellt bruk.  

Projekt i miljonklassen

De andra faserna handlar om projekt i miljonklassen. 

– Det är då vi kommer att börja bygga maskinen som ska tillverka laminatet och då ska vi ha med företag som vill börja använda de helt fossilfria förpackningarna.  

 Testbädden där laminatet ska testas finns hos projektdeltagaren UMV Coating Systems i Säffle. De har kommit på hur man kan bestryka förpackningar med fossilfria laminat och nu återstår bara de sista bitarna. Det man ska göra är att skissa på hård- och mjukvaran, byta ut delar i den redan befintliga maskinen för att få allt att fungera. Bland annat handlar det om att få bio-materialet att torka snabbare. 

Förutom att planera och utveckla testbädden i Säffle handlar planeringsfasen om att visa på den miljömässiga nyttan och hur stor marknad det här kan tänkas ta.  

Tanken är att den nya testbädden ska attrahera både nationella och internationella företag. 

Näringsliv och forskning möts

 Paper Province roll är att vara en länk mellan projektdeltagarna; sammankalla till möten och se till att samarbetet flyter på och att budget hålls. 

 För att klara övergången till ett fossilfritt samhälle behöver näringsliv och forskning mötas och etablera långsiktiga samarbeten. 

– Det är fantastiskt roligt att samarbeta. Forskningen har kommit långt, samtidigt som näringslivet förstår sig på kunden… men forskning och näringsliv behöver ta hjälp av varandra. Här går vi samman och gör det tillsammans. På så sätt blir det en bättre och mer miljövänlig produkt, säger Peter.