Forum Jämställdhet – för ett mer jämställt och inkluderande arbetsliv

Jämställda bolag går och mår bättre! Men jämställdheten kommer inte av sig själv – vi behöver jobba aktivt tillsammans. Under två dagar har Paper Province medverkat på Forum Jämställdhet på Karlstad CCC – en nationell konferens med jämställdhet och inkludering i fokus.

Konferensens program var späckat med intressanta föreläsningar, brandtal och metodverkstäder där deltagarna lärde sig vad vi alla kan göra och vilken styrning som behövs för att skapa ett mer jämställt och inkluderande arbetsliv.

Ökad attraktivitet och lönsamhet med jämställdhet

Under dagarna stod det klart att en jämställd arbetsplats innebär en bättre arbetsmiljö för alla. Fler perspektiv får plats, innovation och lönsamhet ökar, sjukdomstalen minskar och fler vill stanna över tid.

Samuel Alteborg, vd på Cramo, berättade i sitt föredrag om vilken stor skillnad ett aktivt jämställdhetsarbete har gjort för deras organisation. I en bransch där i genomsnitt endast åtta procent är kvinnor, sticker Cramo ut med hela 22 procent kvinnor och med genomgående differentierade team. Cramo ser att ju mer jämställda de blivit, desto nöjdare har personalen blivit. Det i sin tur har lett till fler kunder och därmed ökad lönsamhet.

Förändringen har skapats genom flera viktiga saker som behöver vara på plats i en organisation. Först och främst handlar det om att bestämma sig, enligt Samuel. Det kan vara jobbigt, men det går. Ledningen är central i detta och därmed också att satsa på ett ledarskap som bygger team där olika typer, bakgrunder och kön får plats.

– Vi behöver duktiga ledare som vet hur vi förflyttar människor, tar vara på styrkor och skapar lag. Vi har därför satsat på ledarskapsprogram, sade Samuel.

Centralt är också kommunikation ­– att berätta om att organisationen vill vara del i att förändra branschen. Men också att ändra språk och bilder, så att de återspeglar att alla får plats. Det gäller också att mäta och följa upp verksamheten, men att inte fastna på nyckeltal och skrapa på ytan. Likaså att hitta alla perspektiv och våga lyfta det som behöver ändras. Samuel trycker också på att det gäller att vara uthållig, att hitta en riktning och aktiviteter som skapar förändring och att våga fortsätta även om det blir motstånd.

Hela organisationen med på jämställdhetståget

I en konferenspanel som handlade om att få hela organisationen med på jämställdhetståget diskuterades också vikten av jämställdhetsstyrning. Ulrika K Jansson, kommundirektör i Karlstads kommun, framhöll att statistik behövs för att kunna göra rätt strategiska val. Det är också avgörande att jämställdhetsperspektivet hela tiden finns med i styrning och ledning för att prioriteras i det dagliga arbetet.

– Det är viktigt att det är integrerat i hela organisationen, men det gäller också att avdramatisera och jobba streetsmart med jämställdhet, underströk Ulrika.

Marie Morin, platschef vid Stora Enso Skoghalls Bruk, berättade hur de jobbat aktivt med strukturer och ledningsgrupper och diskuterat värderingsprinciper. Det behövs tydliga ambassadörer för frågorna. Stora Enso har till exempel en aktiv inkluderingskommitté, som bland annat driver ett projekt om jargong.

– De är en viktig del av resan och motorn framåt, sade Marie.

Maja Herstad, doktorand i sociologi på Karlstads universitet, som forskar om känslor i jämställdhetsarbetet tipsade om att fokusera på organisationens återkommande aktiviteter. Detta för att lyckas behålla ett löpande jämställdhetsarbete och hon gav exempel som utvärderingar och upphandlingar, men belyste också vikten av att arbeta aktivt med språkbruk och hur vi är mot varandra. Hon menar också att det är viktigt att alla känslor och typer får plats. Jämställdheten är något vi gör tillsammans, varje dag.

Attraktiva Värmland och Schyst.se

Förutom att ta del av föreläsningar och metodverkstäder deltog Paper Province i en monter kring satsningen Shyst.se som är en fortsättning på Schyst kommunikation som sjösattes för tio år sedan av Region Värmland. Nu nylanserades en webbplats fylld med kunskap, inspiration och verktyg för att skapa mer jämställda och inkluderande organisationer och företag. Satsningen har gjorts inom projektet Attraktionskraft Värmland som vill inspirera fler företag att bli mer jämställda, där Paper Province ingår tillsammans med Compare, IUC Stål och verkstad och Region Värmland.

Läs mer:
Shyst.se
Nu lanseras nya schyst.se – verktygslådan för mer inkluderande verksamheter
Schyst webbplats lanserad på Sveriges största jämställdhetskonferens – IUC Stål & Verkstad (iucstalverkstad.se)