Första projektet i Norge som använder sig av Wood Tubes pappersreglar

Paper Province medlemsföretag Wood Tube har framgångsrikt levererat högkvalitativa pappersreglar till Storebrands projekt på Filipstad Brygge 1 i Oslo.

För första gången används pappersreglar av återvunnet material inom byggindustrin i Norge. Genom projektet visar fastighetsbolaget Storebrand och totalentreprenören Seltor sitt starka engagemang för hållbarhet och sin ambition att leda en hållbar omställning av byggbranschen.

Hållbarhet
En livscykelanalys utförd av Karlstads universitet visar att en pappersregel från Wood Tube släpper ut 14 gånger mindre koldioxid jämfört med en stålregel, som är den vanligaste regeln som används vid byggnation. Med andra ord kan 14 Wood Tube-reglar produceras med samma utsläpp som 1 stålregel.

Arbetsmiljö
Pappregeln är lätt, har inga vassa kanter och är enkel att skära i. Detta innebär att risken för skärskador minimeras och att bullret är lägre än vid kapning av en stålregel. Återkopplingen från väggmontörerna har hittills bara varit positiv. Användningen av pappreglar är innovativ och framåtblickande och kommer att följas noga i framtiden.

Paper Province och Wood Tube besökte Seltors bygge i Oslo under World Conference on Timber Engineering i Oslo i juni.

Image

Elin Appel

Projektledare

+46 (0)72 556 66 97

elin.appel@paperprovince.com