Första etappen i mångmiljonbygge klar

Nu är första etappen klar! Nordic Paper bygger som bekant en ny råvattenledning för att säkra vattentillförseln till bruket i Bäckhammar. Ett projekt som kostar närmre 30 miljoner kronor. Invigningsdagen var en stor dag vid Bäckhammars bruk.  Nu har kranen vridits på och istället för brunt och smutsigt vatten fick fabriken i Bäckhammar in rent och klart vatten.
– Det här är en mycket viktig händelse som förbättrar produktionsmöjligheterna för Nordic Paper här i Bäckhammar, säger produktions direktör Lars Rosén.
Det är alltså den första etappen i projektet som nu är färdig. Den har inneburit att rör lagts mellan fabriken i Bäckhammar och Räntan. Ett omfattande arbete som involverar många anställda och entreprenörer.

ETAPP TVÅ

Direkt efter årsskiftet inleds nästa etapp där en parallell vattenledning kommer läggas bredvid den redan befintliga från Husby hela vägen till Vänern. Anledningen till det är att den redan befintliga ledningen har låg kapacitet.
– Men den ska ändå finnas kvar som reservledning.
Fram tills förra veckan togs det mesta av Nordic Papers vatten från skogssjöar, som var ganska smutsigt när det väl kom fram. Förutom renare vatten innebär det här även miljöförbättringar. Både den ekologiska och kemiska statusen i Visman förbättras avsevärt. Totalt behöver fabriken i Bäckhammar cirka 25 kubikmeter vatten i minuten och det behovet är nu säkrat.
– Nu ser vi fram mot etapp två i detta mångmiljonprojekt, säger Lars Rosén.