Forsmark 1 säkras för drift i ytterligare 30 år

Lining Nordic Korrosionsskydd har tillsammans med Defensa service AB gjort en revision av Forsmark 1, en av kärnkraftverkets tre reaktorer. I maj byttes fyra utloppsskepp på kondensorn ut. Det gör att Forsmark 1 har driftsäkrats för ytterligare 30 år.  Sverige är det kärnkraftstätaste landet i världen och det enda som har mer än en reaktor per en miljon invånare. Närmare 40 procent av svensk elektricitetsproduktion kommer från landets tre anläggningar; Forsmarks kärnkraftverk, Oskarshamns kärnkraftverk och Ringhals kärnkraftverk. Med tanke på att så stor del av landets elektricitetsproduktion kommer från dessa är säkerställandet av driften en viktig faktor. För att säkerställa den hålls revisioner. Under maj och en bit in i juni har det pågått en i Forsmark. Under maj fick till exempel Forsmark 1, som togs i drift 1980, nya utloppsskepp. De sitter i varje ände av den kondensor som kyler reaktorn med hjälp av havsvatten från Östersjön.– Grejerna har varit i drift i över 40 år så detta är stort.  Forsmark 1 stod still hela maj men 2 och 3 var igång hela tiden, berättar Jonas Lundell, vd på Lining Nordic Korrosionsskydd AB.
Företaget, som är medlem i Paper Province, har tillsammans med Defensa service AB utfört jobbet.
– Vi har tidigare bytt på flera ställen i Sverige, men detta var första gången vi bytte ut fyra utloppsskepp på en gång. Detta säkerställer driften i 30 år till, säger Jonas Lundell.

FAKTA OM FORSMARK 1

Reaktorn Forsmark 1 är av svensk konstruktion. Den började byggas på 1970-talet och driftsattes 1980. Bredvid Forsmark 1 står systerreaktorn Forsmark 2 som är av samma slags konstruktion. Reaktorbyggnaderna är 60 meter höga med 44 meter höga skorstenar. Skorstenarna fungerar som utlopp av anläggningens ventilation.
Forsmark 1 är av typen kokvattenreaktor. I reaktorn kokas vatten med hjälp av 676 uranbränsleelement. Ångan som produceras får anläggningens två turbiner att snurra. Rörelseenergin omvandlas sedan till el i generatorn. Reaktorn har en elektrisk effekt på 984 MW netto. År 2013 producerades 7,5 TWh vid Forsmark 1.
Ett kärnkraftverk är en stabil elproducent då den producerar samma mängd el dygnet runt. Reaktoreffekten kan regleras med hjälp av styrstavar, Forsmark 1 har 161 stycken. För att kyla processen används vatten från Östersjön. Forsmark 1 använder kylvatten med ett flöde på 46 kubikmeter per sekund.
Källa: www.visitforsmark.se

KÄRNKRAFT

I ett kärnkraftverk utvinns energi genom klyvning av atomkärnor. Processen kallas fission, och värmer vatten så att ånga bildas. Ångan driver en turbin som i sin tur driver en generator som producerar el.
Här kan du läsa mer om hur kärnkraft fungerar…