Forskningssamverkan för fossilfri papperstillverkning

I samverkan med näringslivet kommer forskare vid Karlstads universitet genomföra en förstudie om fossilfri mjukpapperstillverkning. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten via Svenskt Gastekniskt Center.  Christer Gustavsson, Poyry Carl Zotterman, Paper Province Lars Nilsson, Karlstads universitet Roy Andreasson, Rexcell Bengt Axelsson, BAx TPC Anders Lindén, Valmet
– Det här projektet är ett bra exempel på hur forskningen direkt bidrar till energieffektiv produktion, säger Carl Zotterman, innovationsrådgivare i Paper Province Vinnväxt-projekt. Alla medverkande parter bidrar på olika sätt till resultatet.
Syftet med projektet är att möjliggöra produktion av mjukpapper utan användning av fossila bränslen. Medverkande företag är Rexcell, Valmet, Pöyry och Södra, alla verksamma inom inom papperstillverkningsindustrin. Förslag på processutrustning för att hantera den gröna energigasen kommer att tas fram i projektet. Det är viktigt att produktionskapaciteten kan vara på samma nivå också efter ett byte av bränsle.
– Ett mål är att identifiera och utvärdera koncept för gasgenerering, gasrening och gaseldning med ekonomisk relevans, säger Lars Nilsson, professor i energiteknik vid Karlstads universitet och projektledare. Data för hur effektivt biomassan kan nyttjas kommer att tas fram genom studier vid Rexcells produktionsanläggning i Skåpafors.
Projektet pågår till 31 december 2015 och budgeten är på cirka 1 miljon kronor. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten via Svenskt Gastekniskt Center.