Forskning för hållbar, miljövänlig papperstillverkning

Papperstillverkning kräver ofta tillsatser för att uppnå önskvärda egenskaper, som exempelvis papperets styrka. Ny forskning visar att detta kan lösas på ett hittills oprövat sätt.

Mozhgan Hazhemzehi, doktorand i kemiteknik

– För att göra papperet starkt tillsätts vanligtvis stärkelse till pappersmassan, säger Mozhgan Hashemzehi, doktorand i kemiteknik. Normalt används stärkelse från potatis, men i våra studier har vi istället tillsatt en kemiskt modifierad pappersmassa och kan därmed undvika att använda råvaror som istället kan användas till livsmedel.

Men fungerar det lika bra?

– Ja, det visar sig i studierna att det fungerar mycket bra och styrkan hos papperet ökar när vi använder vår nya kemiskt modifierade massa som tillsats.

Det är väldigt vanligt att processen påverkas negativt av styrketillsatser. Samma orsak till att pappret blir starkare orsakar även ett mer tätt papper och som därmed är svårare att avvattna.

– Resultaten är som mest banbrytande i detta avseende då vi observerar en ökad styrka utan ökat avvattningsmotstånd.

Ökad styrka utan att processen påverkas negativt genom svårare avvattning innebär att lönsamheten för tillverkaren ökar, miljövänligheten ökar också eftersom mindre energi krävs till processen.

– Vi använder också miljövänliga kemikalier till att skapa modifieringen och har dessutom testat att återanvända kemikalierna så det blir ännu mindre miljöpåverkan. Vi hoppas att detta kan leda till att nya miljövänliga styrkemedel som inte är baserade på livsmedel används, säger Mozhgan Hashemzehi.