Forskarskolan VIPPs vårmöte

VIPP är en forskarskola där företag med koppling till massa- och pappersindustrin samarbetar med Karlstads universitet. Den 7-8 april hölls vårmöte i Kungälv där The Paper Province deltog.  Forskarskolan, som startade 2011, finansieras av KK-stiftelsen och företagen som är med i de olika forskningsprojekten. Idag arbetar 14 doktorander med olika projekt. Den första dagen på vårmötet delades deltagarna in i två grupper. Doktoranderna samlades i en och hade en egen workshop. I den andra gruppen ingick övriga, som i huvudsak var forskare från andra universitet och industrirepresentanter, för att diskutera hur man kan handleda doktoranderna på ett bättre sätt. Dagen avslutades med en gemensam middag.
Den andra dagen var förlagd till Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB i Bohus. Där fick deltagarna under förmiddagen lyssna på föredrag från representanter från kemiindustrin, som bland annat berättade om sitt hållbarhetsarbete och kopplingar till massa- och pappersindustrin. Under eftermiddagen fick utvalda doktorander berätta om sina pågående arbeten.
Avslutningsvis fick deltagarna en guidad tur i forskningslaboratoriet, där entusiastiska forskare berättade om sina arbeten och demonstrerade hur Akzo Nobels produkter fungerade.
— Vår- och höstmöten anordnas med workshops och seminarier för de deltagande företagen, industridoktoranderna och universitetspersonalen. Mötena innebär en möjlighet att träffa varandra och är ett viktigt forum för kunskapsöverföring, möjlighet till att nätverka samt att utveckla den tvärvetenskapliga aspekten, menar Louise Törnefalk Svanqvist, ordförande för VIPP Företagsforskarskola.