Forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet

VINNOVAs program “Mobility for Growth” förstärker möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare inom svensk industri samt internationell akademi och industri samt deras arbetsgivare och chefer.  Programmet har tre olika typer av mobilitet:VINNMER Marie Curie Industry Outgoing
– mobilitet från svensk industri eller forskningsinstitut till en utländsk organisation
VINNMER Marie Curie Incoming
– mobilitet från utländsk organisation till svensk organisation
VINNMER Marie Curie Academy Outgoing (Nyhet!)
– mobilitet från svensk akademisk eller offentlig organisation till utländskt företag eller forskningsinstitut
Man kan även söka planeringsbidrag för att besöka lämpliga organisationer för att på plats diskutera samarbetet och förbereda ansökan om fullständigt projekt.
Programmet medger stora möjligheter till strategisk utveckling av forskare, avancerad teknisk utvecklingspersonal eller strategisk rekrytering av internationella forskare. Själva projektverksamheten är tänkt att ske inom ramen för ett internationellt samarbetsprojekt. Projekten kan genomföras med stor flexibilitet utifrån behov och förutsättningar.

Om utlysningarna:

· Utlysningarna stänger den 16 september 2014 och 17 mars 2015
· Planeringsbidrag om högst 50 000 kronor kan sökas löpande
· Projektledaren måste ha minst fyra års forskningserfarenhet eller doktorsexamen
· Projekttid 1-3 år
· Bidraget finansierar 50% av lönekostnaderna
· Bidraget finansierar alla skäliga och relevanta merkostnader som är kopplade till mobiliteten
· Programmet är medfinansierat av EU med 10 miljoner Euro
· Ytterligare 100 projekt förväntas finansieras genom programmet
Läs mer om programmet Mobility for Growth och ansök här…