Forskarkompetens länkas till innovatörers behov – ansök om experthjälp

Baltic Tram är ett projekt med syfte att uppmuntra innovation och entreprenörskap i Östersjöområdet. Forskare på universitet och andra forskningscenter delar med sig av sin experthjälp. Du som företagare får hjälp att lösa utmaningar i utvecklingen av nya produkter eller tjänster.

Är du innovatör i ett litet eller medelstort företag och behöver hjälp med mätningar, studier eller analyser? Då kan du ansöka om experthjälp hos Baltic Tram. De erbjuder teknisk och vetenskaplig expertis från forskare knutna till forskningsanläggningar i Östersjöområdet. Med hjälp av svaren från forskarna får du ny kunskap. Kunskap som kan leda till att både din produkt och process förbättras.

Baltic Trams målsättning är att öka antalet innovationer, smarta specialiseringsstrategier och uppmuntra entreprenörskap.

Ett nätverk av industriella forskningscentra (IReCs) står redo att ge stöd i processen, de kan även hjälpa till med ansökan.
Företag med säte i EU-länder är berättigade att ansöka. Kontakta ett industriellt forskningscenter (IReC) för samråd (Materials Business Center för svenska företag). Mer information om processen och kontaktuppgifter till IReC finns på www.baltic-tram.eu.

Baltic Tram leds av DESY, Deutsches Elektronen-Synchrotron, i samarbete med 14 partners och fem organisationer från Östersjöområdet. Projektet finansieras delvis av EU:s program Interreg Baltic Sea Region.