Forskare vid Karlstads universitet tilldelas 400 000 kr för forskningsprojekt om träfiber

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik vid Karlstads universitet, tilldelas Young Researcher´s Award 2022 från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Syftet med Björns Sjöstrands forskning är att bygga upp ny kunskap om förhorning – ett forskningsområde som kan ge skogsindustrin ökade möjligheter att förstå träfiberns förändrade bindningsförmåga vid torkning.

– Förhorning uppstår när cellulosa i en fiber binder till andra cellulosakedjor inom samma fiber, säger Björn Sjöstrand i ett pressmeddelande. Detta förhindrar fiberns förmåga att svälla och minskar dess flexibilitet. Flexibla fibrer är viktigt för styrkeegenskaper vid framställningen av kartong och papper.

Vinsterna med en ökad kunskap är många. Exempelvis för pappersmassa som exporteras. Då vill man ha så litet vatten som möjligt för att minska vikten, volymen och öka hållbarheten, men i samband med att vattnet tas bort ökar förhorningen. Forskningen om förhorning kan förhoppningsvis bidra till nya torkstrategier för industrin och därmed skapa möjligheter till fler återvinningscykler och förbättrade produktegenskaper.

Kan återvinnas många fler gånger

– Branschen går nu ifrån den gamla beskrivningen om att fibern kan cirkuleras fem till sju gånger till att den istället ska kunna cirkuleras upp till 25 gånger. Mer kunskap om förhorning kan möjliggöra denna ytterligare användning av fibern. Att använda mindre mängd fibrer men bibehålla styrkeegenskaper i en produkt är ett ytterligare resultat som kan komma med en ökad kunskap och innebär då en mer optimerad användning av råvaran, säger Björn Sjöstrand.

Björn Sjöstrands forskning är en del av forskningsmiljön Pro2BE, Processer och Produkter för en cirkulär bioekonomi, vid Karlstads universitet. Pro2BE gör forskning och utbildning för omvandlingen till en bioekonomi baserad på hållbara och miljövänliga förnybara resurser och på utvecklingen av skogsindustrin.

– Det är mycket glädjande att Björn Sjöstrand får detta pris och en stor uppmuntran för en forskare ganska tidigt i karriären, säger Agne Swerin, professor i kemiteknik och forskningsledare för Pro2BE. Björn är mycket engagerad både i undervisning och forskning. Nu kan han göra mer av sin forskargärning sedan doktorsavhandlingen för två år sedan. Björn är en mycket stor tillgång för forskningsmiljön Pro2BE och jag hoppas att detta blir ett nytt spännande och angeläget forskningsfält och som baserar sig på Björns tidigare forskning men också bygger nytt.

Det här är andra gången Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond delar ut priset Young Researcher´s Award. Priset delas ut till en forskare som forskat i max fem år efter avlagd doktorsexamen. Fonden vill främja den träfiberbaserade industrins utveckling, förnyelse och konkurrenskraft. Fondens styrelse utses av Skogsindustrierna.