Forskarduo inom förpackningsforskning till CTF

Forskarduon Fredrik Wikström och Helén Williams Byter forskarmiljö från Pro2BE till CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. De forskar om hur förpackningar kan påverka människor att slänga mindre mat.

Fredrik Wikström och Helén Wikström är verksamma inom ämnet Miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Just nu bedriver de sin forskning inom ett FORMAS-projekt som pågår fram till och med 2019.

– Att nu få möjlighet att byta forskningsmiljö, delta i en större och excellent miljö och kunna lära mer om tjänsteperspektiv, beteenden och dess konsekvenser för miljöpåverkan och jordens resurser, känns fantastiskt. Vår forskning är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskapliga miljökalkyler med hur olika tekniska lösningar möter människors behov och påverkar deras beteende. Eftersom vi själva inte har forskningskompetensen kring beteende så blir flytten till CTF ett lyft för vår forskning säger Helén Williams.

– Jag tror också att Helén och jag kommer att kunna bidra till andra forskningsområden inom CTF med vår kompetens inom hållbar utveckling. Vi hoppas att kunna bidra med insikter och inspirera till projekt som gynnar människor, företag och miljö samtidigt, säger Fredrik Wikström.

Fredrik Wikström är docent i Miljö- och energisystem. Han har rört sig mellan flera akademiska discipliner. Han började som fysiker vid Uppsala universitet, fortsatte med biologi och disputerade sedan vid Sveriges lantbruksuniversitet med en avhandling i systemekologi. I Karlstad har forskningen blivit mer inriktad på hur man med hjälp av olika tekniska lösningar kan minska miljöproblemen. Med tiden har det blivit allt mer fokus på interaktionen mellan människa och teknik.

Helén Williams är lektor i Miljö- och energisystem. Hon disputerade 2011 med avhandlingen ”Food packaging for sustainable development” som handlar om hur miljöpåverkan förändras när förpackningens tjänster uttryckt som förpackningsattribut adderas i miljöanalysen. Den bredare miljöanalysen som inkluderar möjliga konsumentbeteenden visar bland annat att det är mycket viktigare att förpackningen bidrar till att mindre mat slängs än att vi lyckas minska mängden förpackningsmaterial. 2012 vann hon Sundbladsfondens Forskningsstiftelse pris på en halv miljon kronor och spenderade sex månader vid RMIT University i Melbourne, Australien.

Här är en film om Fredrik och Heléns forskning