Förpackningen avgör om julen återvinns på rätt sätt

En ny studie av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar att återvinning upplevs ofta som kladdigt, tidskrävande och komplicerat. Ska plastkorken på mjölkförpackningen sitta kvar eller rivas loss? Och hur är det med gröttuben, ska man skölja bort grötrester innan sortering?

Forskning visar att beslutet mellan att slänga och sortera är komplext. Bland annat spelar tiden det tar att ta hand om förpackningen en stor roll.
– Om förpackningen består av flera olika material som ska separeras eller behöver rengöras ökar tiden för hanteringen och därmed motståndet för att sortera. Osäkerhet kring hur förpackningen ska rengöras och sorteras spelar också roll. Ett exempel är plastkorken på mjölkförpackningen. Ska locket sitta kvar eller ska hela plastdelen rivas loss från förpackningen? Säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, som lett studien.

Även innehållet har betydelse. Kladdiga produkter upplevs som äckliga och tidskrävande att ta hand om. De flesta i studien tyckte att flera köttprodukter var så äckliga att de inte ville göra rent förpackningen utan slängde den direkt i soporna.

Branschen måste ta ansvar
Forskarna bakom studien menar att förpackningarna ska designas för ökad materialåtervinning samtidigt som de behöver uppfylla sin viktigaste uppgift, det vill säga – skydda sitt innehåll och minska svinn.
– Även om våra resultat nu behöver verifieras i en större studie ger vår pilotstudie många idéer om hur förpackningsdesignen bör utvecklas för att det ska bli lättare och smidigare att sortera. För att nå ambitionerna i EU:s strategi för cirkulär ekonomi behöver branschen förstå hur design kan underlätta för konsumenterna att göra rätt. Hanteras frågorna rätt med insikt om material, teknik och hur konsumenter tänker och gör kan Sverige leda kunskapsutvecklingen som bidrar globalt till att mindre plast hamnar i haven, säger Helén Williams.

Läs pressmeddelandet här…