Lär er verktygen för att nå ut digitalt och globalt

Vill ni nå ut på en internationell marknad – utan att behöva resa? Åtta små eller medelstora företag i Värmland får nu chansen att utbilda sig i tekniken som behövs.

Paper Province erbjuder ett antal av sina medlemsföretag ett utbildningspaket som startar till hösten. Ni får lära er hur man kan nå ut på en internationell marknad genom exempelvis interaktiva presentationer, videofilmer och livestreaming.

Samverkansprojekt

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Compare, Region Värmland, Verksamt Värmland 2.0 och delprojektet regional exportsamverkan – och Paper Province är stödpartner.

IT-klustret Compare står för utbildningen och syftet är att höja den digitala kompetensen hos värmländska företag. Behovet uppstod i och med pandemin som skapat stora hinder för traditionella kontaktvägar att nå ut.

För företag som agerar internationellt

Ett grundkrav för att få ta del av utbildningen är att företaget redan idag agerar på den internationella marknaden, alternativt har en ambition att skala upp sin affär internationellt.

Det långsiktiga syftet  är att skapa en mer tillgänglig exportmarknad för små och medelstora företag i Värmland. Det finns även en viktig hållbarhetsaspekt, där företagen kan minska sitt resande, men ändå vara aktiva och synliga på en global marknad.

Compares plattform Be Digital

Tjänsterna distribueras via Compares plattform Be Digital, som även innehåller en matchningstjänst där företag som söker stöd för digital transformation kan hitta leverantörer.

– Be Digital innehåller flera verktyg för att företag ska kunna ta sig vidare i sin digitala omställning och framtidssäkra sin verksamhet, säger Mikael Holmgren, ansvarig för Be Digital på Compare.

Kompetens och teknik på plats

CWT Worktools är ett av företagen som tagit del av den pågående pilotutbildningen.

– De virtuella mässorna och andra mötesplattformar har blivit vardag. Vi ställer in oss på att det är en helt annan verklighet vi möter efter Corona, säger ägaren Peter Fagrell som tycker att CWT Worktools flyttat fram positionerna rejält tack vare sin nyvunna kunskap. Nu finns både kompetens och teknik på plats för att möta kunderna digitalt.

Läs mer och ansök

Tillväxtverket stöttar satsningen som sträcker sig till november 2021.

Små och medelstora företag som vill delta i utbildningen, läs mer och anmäl ert intresse här. Utbildningen startar till hösten.