Förbättrad hållbarhetsprestanda hos Nordic Paper i Säffle

Nordic Paper har uppnått kraftigt förbättrade miljöprestanda vid anläggningen i Säffle under det senaste året.
– Genom kontinuerligt arbete stärker vi vår konkurrenskraft och befäster vår position som ledande leverantör av greaseproofpapper till våra kunder runt om i världen, säger Stefan Åbom, chef vid Nordic Paper i Säffle.

Stefan Åbom.

Under årets första kvartal har utsläppen av syreförbrukande ämnen till vatten från anläggningen minskats med mer än 90 procent jämfört med genomsnittet för föregående år. Användningen av fossila bränslen har minskats med omkring 70 procent.

En av de största i världen

Nordic Papers produktionsanläggning i Säffle är en av de största producenterna av naturliga greaseproofpapper i världen. Pappret säljs för användning i livsmedelsapplikationer i till exempel bakplåtspapper eller bakformar. Under förra året genomfördes ett omställningsarbete som innebar att anläggningens massabruk stängdes samtidigt som produktionskapaciteten för specialpapper utökades med 10 procent.

– Den omstrukturering vi gjorde under förra året var ett viktigt steg i Nordic Papers långsiktiga utveckling och ligger bakom en stor del av vår förbättrade hållbarhetsprestanda, men viktigt är också det arbete vi gör varje dag för att fortsätta förbättra oss, säger Stefan Åbom.

Bit på vägen mot klimatmålen

Förbättringen av klimatprestanda är en konkurrensfördel när efterfrågan på klimatsnåla lösningar växer. Den genomförda minskningen av växthusgasutsläpp från anläggningen gör att hela Nordic Paper är en bit på vägen för att uppfylla klimatmålet för 2022 – att minska utsläppen med tio procent under året. Det första kvartalets koldioxidutsläpp från den egna produktionen och från inköpt energi uppgick för anläggningen i Säffle till omkring 1 500 ton koldioxidekvivalenter.