Följ den klimatsmarta trenden – gör din produkt miljövänlig med lignin

Med trädets naturliga klister, lignin, kan fossilfri kolfiber, bioplast och bindemedel tas fram till en lång rad olika produkter. Råmaterialet har många egenskaper och finns tillgängligt för alla hos LignoCity i Bäckhammar. Anläggningen håller öppet för besök, redo att hjälpa till med spännande produktutvecklingar.

Coronatider ställer saker på sin spets. Bland annat påverkas arbetsmarknaden och synen på klimatfrågan får mer uppmärksamhet världen över. Fler förstår vikten av biologiska produkter som minskar koldioxidutsläppen. Så kanske är det ett bra tillfälle för innovatörer, produktutvecklare och producenter att undersöka möjligheten att ta fram gröna produkter. LignoCity erbjuder möjligheten att kika närmare på lignin som råmaterial.

– Vi är 100 procent tillgängliga, vi har öppet och tar gärna emot jobb. Vi välkomnar besök på en-två personer och följer de rekommendationer och råd som ges, säger Robert Gustavsson, projektledare för LignoCity2.0.

Få hjälp i Bäckhammar

På plats vid testbädden för lignin i Bäckhammar finns processkompetens tillgänglig. Dessutom finns ett tätt samarbete med RISE som har gedigen kunskap på materielområdet. Resurserna är helt enkelt optimerade för att kunder ska kunna utveckla sina produkter med hjälp av lignin på plats.

– Alla är välkomna. Vi har en flexibel ligninseparation här som gör att vi kan ta fram olika egenskaper på materialet för att anpassa det efter kunders behov, säger Robert.

– Och behöver vi göra specialsaker som vi saknar utrustning för kan vi hyra in den, understryker Stefan Andersson, från RISE, som är platsavsvarig vid anläggningen.

För de som vill ta del av resurserna på LignoCity men inte fysiskt vill närvara är personalen öppen för att visa upp testmiljön via videosamtal.

– Vi kan göra körningar på distans via video om kunder vill det, säger Robert Gustavsson.

Från solskydd och läkemedel till bioplast

Lignin är det bindemedel som håller växters fiber samman och gör dem starka. Genom att separera ligninet från svartluten, som är en biprodukt vid papper- och massaproduktion, kan man tillverka många nya fossilfria produkter.

Ligninets molekyler innehåller många olika egenskaper vilket gör att det fungerar till en rad olika produkter. Bland annat kan det användas till bioplast, kolfiber, kosmetika, medicin, UV-skydd, brandskydd, asfalt och livsmedel. Möjligheterna är många och hos testbädden i Bäckhammar kan man undersöka om lignin passar just sin produkt.