Fler sökande behövs till yrkesutbildningar

Utbildningen industriell elektroniktekniker har 20 platser, tolv har sökt. Lika dant ser det ut för anläggningskonstruktör med inriktning rör och mekanik. Kompetensen behövs men intresset är för svalt. Så har du inte bestämt dig för vad du vill arbeta med i framtiden? Då är detta en bra väg att gå som mer eller mindre garanterar jobb.

Företagens anställningsbehov matchar tyvärr inte med arbetsmarknadens kompetens. Det är fler inom viktiga yrkesgrupper som går i pension än vad det är som utbildar sig. För företagen är detta ett bekymmer men för dig som står i valet och kvalet i val av yrkesväg kan detta vara en stor möjlighet. 9 av 10 har efter avslutad yh-utbildning jobb menar Nina Jareke, samordnare på Yrkeshögskolan i Karlstad.