FineCell nya medlemmar i Paper Province

Går det att göra smink av skog? Absolut, bland annat genom en innovation som kommer från ett av Paper Province nyaste medlemsföretag FineCell.

FineCell utvecklar och producerar mikro- och nanocellulosa, som är ett av framtidens mest attraktiva och mångsidiga biobaserade material. Produkterna har potential att ersätta fossilbaserade kemikalier i exempelvis plast, kosmetika, förpackningar, energilagring och färger. Det biobaserade och biologiskt nedbrytbara pulvret kan också ge produkterna förbättrade egenskaper.

– Vi utforskar också möjligheterna att upcycla återvunnen och biobaserad plast för att göra den lika konkurrenskraftig som traditionell plast. Vi är medlemmar i Paper Province för att kunna ta vår teknik till en ny nivå. Dels för att hitta partners och miljöer där våra produkter kan produceras, dels för att hitta nya områden där våra produkter kan göra nytta i den gröna omställningen, säger Jonatan Henschen, vd på FineCell.

Nanocellulosa har de senaste åren börjat användas alltmer i verkliga innovationer. Ett fåtal av dem finns på marknaden men materialet spås en lysande framtid, eftersom det är lätt, extremt starkt, kan leda elektricitet och är utvunnet ur skogsråvara.

Industrin har tidigare haft svårt att kommersialisera nanocellulosa, men FineCell har identifierat bristerna med dagens teknik och utvecklat en produktionsmetod som är både effektivare och bättre.