Utlysning: finansiera din hypotesprövning

BioInnovation har öppnat en ny utlysningsomgång av hypotesprövning steg 1. Det är ett snabbspår som ger projekt möjlighet att utvärdera ett koncept eller en idé under ett halvårs tid.

Du som ha ett projekt på gång som karaktäriseras av visionära idéer och som kan bidra till övergången till en biobaserad ekonomi har nu möjlighet att ansöka om stöd på upp till 500 000 kronor.

De projekt som visat sig lyckosamma under hypotesprövning steg 1 som denna finansiering avser, kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 som kan ge en större finansiering under längre tid.

Utlysningen vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster.

– Vi är glada över att många företag har hittat ”hypotesprövning” och att ansökningarna hela tiden ökar och ser nu flera spännande projekt som gått vidare till steg 2. Det känns därför bra att åter öppna för steg 1 där vi välkomnar nya spännande projektidéer, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Sista ansökningsdag är den 3 mars 2021, kl. 14.00.

Utlysningstexten i sin helhet hittar du på Vinnovas webbplats. 

Här finns information om utlysningen på BioInnovations webbplats.