Få finansiering till omställningsinsatser till följd av corona

Många företag kämpar med effekterna av coronapandemin. Därför har Region Värmland infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Omställningscheckarna riktar sig till företag med upp till 49 anställda och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region Värmland står för 80 % av kostnaden och fördelar totalt 15 miljoner kronor i satsningen.

Företagen kan använda checken till utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig om strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Stödet kan även användas för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen, vilket lämpar sig för företag inom besöksnäringen.

Vilka kan söka?

Småföretag upp till 49 anställda i hela Värmland.

Hur mycket stöd kan företaget få?

Ett enskilt företag kan få 80 % av kostnaden eller max 150 000 kronor.

När kan man ansöka?

Ansökningsperioden för omställningschecken är 1 maj – 30 september 2020.

Läs mer om hur du ansöker och vilka kriterier som måste uppfyllas.